Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikaty umożliwiają porównanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, a inwestorzy i klienci oczekują porównywalnych i jawnych informacji dotyczących naszych wyników w tej dziedzinie. Dlatego już od lat oferujemy naszym klientom znakomite, certyfikowane inwestycje z wykorzystaniem ustalonych programów certyfikacji.

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikacja LEED

Certyfikacja LEED to uznawany na całym świecie znak i dowód działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i wydajności budynków. Określa ona ramy zdrowych, niskoemisyjnych i oszczędnych ekologicznych budynków. W Europie Środkowo-Wschodniej wymagamy, aby każdy budowany przez nas biurowiec posiadał certyfikat LEED. Do tej pory certyfikat ten uzyskało 75 inwestycji biurowych o powierzchni na wynajem wynoszącej ponad 1 mln m2.

Certyfikacja BREEAM

BREEAM to wiodący światowy system walidacji i certyfikacji dla zrównoważonej zabudowy otoczenia. Zapewnia on spójną, porównywalną ocenę i weryfikację zrównoważonego rozwoju dla wszystkich typów nieruchomości. W Skanska stosujemy certyfikację BREEAM w naszych budynkach mieszkalnych.

Certyfikacja uwzględniająca wpływ na społeczności

Certyfikacja WELL

Międzynarodowy certyfikat potwierdzający jakość projektu i jego wysokiej klasy wyniki z perspektywy zdrowia i dobrego samopoczucia jego użytkowników. Mierzy i monitoruje on cechy zabudowy otoczenia, które wpływają na ludzkie zdrowie i samopoczucie, uwzględniając takie kwestie, jak powietrze, woda, żywienie, światło, sprawność, wygoda i wpływ na umysł.

Nasze biurowce otrzymują certyfikaty WELL od 2018 roku. Jak dotąd certyfikat ten uzyskało 12 spośród naszych inwestycji biurowych i 5 naszych miejsc pracy.

WELL Health-Safety Rating

WELL Health-Safety Rating w zakresie Obsługi i Zarządzania Obiektem to oparty na dowodach, niezależnie zweryfikowany sposób postępowania w przypadku wystąpienia nagłych zagrożeń dla zdrowia, w tym pandemii COVID-19 i nie tylko. Potwierdza on przygotowanie budynku pod kątem rozwiązań i procedur stosowanych w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia

Certyfikat ten wymaga corocznej weryfikacji w celu potwierdzenia, że w obiekcie nadal panuje zdrowe i bezpieczne środowisko. Wszystkie nasze inwestycje biurowe w Europie Środkowo-Wschodniej muszą uzyskać WELL Health-Safety Rating oraz podlegają corocznej ponownej certyfikacji.

Certyfikat „Obiekt bez barier”

W 2009 roku Fundacja Integracja, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, stworzyła certyfikat „Obiekt bez barier”. Do roku 2018 był on przyznawany obiektom publicznym, komercyjno-usługowym, biurowcom i instytucjom kulturalnym.

Skanska była pierwszym deweloperem nieruchomości komercyjnych w Polsce, który poddał swoje obiekty audytowi dostępności przeprowadzonemu przez Fundację Integracja, zarówno w przypadku biurowców, jak i budynków mieszkalnych. W 2016 roku Maraton w Poznaniu został pierwszym certyfikowanym biurowcem w Poznaniu, a w roku 2019 pierwszy etap Holm House został pierwszym certyfikowanym budynkiem mieszkalnym.

Ograniczenie zużycia energii w nowych biurowcach

Roczne oczekiwane zmniejszenie zużycia energii w sprzedawanych biurowcach wybudowanych przez spółki biurowe Skanska w krajach nordyckich, Europie i USA w stosunku do ustalonej wartości bazowej systemu certyfikacji LEED.

Udział budynków certyfikowanych w sprzedawanych biurowcach w 2022 roku

Udział sprzedawanych biurowców w strumieniu biznesowym spółki biurowej Skanska z certyfikatem LEED na poziomie Platinum lub Gold lub BREEAM na poziomie Excellent lub WELL w łącznej wartości sprzedawanych biurowców, odpowiadającej kwocie 8,3 mld SEK