c

Roboty geotechniczne

Świadczymy specjalistyczne usługi podwykonawcze również dla innych generalnych wykonawców.

Nasze usługi:
• ścianki szczelne do 12 mb (brusy, grodzice, kształtowniki)
• ścianki winylowe do 12 mb
• pogrążanie dwuteowników o przekrojach profili 180 – 500, rur i pali o śred. Ø90 - Ø610mm
• wiercenie pali fundamentowych typu CFA do śred. 600 mm i długości 8,5 mb (m.in. pale pod ekrany, pale pod obiekty mostowe oraz kubaturowe)
• kotwienie ścianki szczelnej (kotwami wbijanymi, wierconymi)
• zabezpieczenie komór stalowych za pomocą stalowych kleszczy, rozparć, ściągów, inne rozwiązania
• wynajem indywidualnych jednostek sprzętowych i maszyn

Posiadamy jednostki:
• wibromłot na koparce gąsienicowej – młot OVR+S 60 (siła max. 28 t),
• wibromłot na koparce gąsienicowej – młot ICE 328 B,
• wibromłot na koparce gąsienicowej – VOLVO 300 + młot MOVAX SG60 (uchwyt górny i boczny),
• wibromłot na żuraw samochodowy – ICE 18 RS,
• wiertnica na koparce gąsienicowej – wiertnica OWK 3600;
• koparka gąsienicowa VOLVO EC300
• dwie niezależne brygady operacyjne

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023