Różnorodność i włączanie

Różnorodność i włączanie

Idee DE&I są wbudowane w wartości Skanska — „Troszczymy się o życie” i „Razem jesteśmy lepsi” — oraz wywodzą się bezpośrednio z tych wartości. To pryzmat, przez który patrzymy na naszą działalność i określamy zarówno cele dzienne, jak i strategiczne. Chcemy tworzyć środowiska pracy, w których każdy prosperuje niezależnie od swojego pochodzenia społecznego, etnicznego, sprawności fizycznej, ekspresji płciowej, wieku, religii i orientacji seksualnej. Dbamy w ten sposób o zdrowie psychiczne naszych pracowników (bezpieczeństwo psychologiczne), bez którego niemożliwe jest wykorzystanie ich pełnego potencjału, innowacyjności ani produktywności.

To, co jest zapisane — zostaje zrobione

Zdajemy sobie sprawę, że bez odpowiedniego, dokładnego przygotowania w postaci regulaminów i polityk żaden pomysł nie osiągnie swojego pełnego potencjały. Dotyczy to również DE&I. W Skanska stanowi to część naszej długoterminowej strategii i ram zgodności. To sposób pracy, którego oczekujemy od samych siebie i od naszych wykonawców. To dla nas powód do dumy, o którym informujemy tak samo, jak o naszych kluczowych wynikach biznesowych.

Różnorodna reprezentacja

Wierzymy, że różnorodność, sprawiedliwość i włączenie (DE&I) sprawdzają się najlepiej w ramach oddolnych inicjatyw pracowniczych na poziomie operacyjnym, umożliwiając osobom, które bezpośrednio otrzymują wsparcie, podejmowanie decyzji na temat obranych kierunków i działań. Podejście to umożliwia zapewnienie reprezentacji tych grup, które naszym zdaniem mogą potrzebować wsparcia. W naszej spółce biurowej istnieją już dwie grupy zasobów pracowniczych (ERG) — „Place of Pride” oraz „Body & Mind Inclusion Network”.

Kładziemy też nacisk na parytety płciowe i równą reprezentację wśród pracowników — 38% pozycji kierowniczych w naszych spółkach zajmują kobiety. Cenimy również różnorodność pod względem wieku, ponieważ wierzymy, że doświadczenie i wiedza są cennymi zasobami, których wartość mogą podnieść osoby młode, wnoszące świeże perspektywy do branży i dostępnych rozwiązań.

Okazujemy troskę, dzieląc się wiedzą

Inwestujemy w zrozumienie poszczególnych rodzajów różnorodności, starając się przełożyć potrzeby przedstawicieli różnych grup na język, którym biegle władamy — tworzenie doskonałych miejsc pracy i mieszkań. Podejmujemy działania, które ułatwiają dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami z obszaru DE&I: