c

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych  Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie."