c

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) funkcjonujący w Skanska SA to jeden spójny, udokumentowany system, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami na bazie celów wynikających z ustanowionych Polityk firmy.

Nasze cele w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, realizujemy w oparciu o:

  • System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 oraz wymaganiami AQAP 2110:2016;
  • System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015;
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) zgodny z wymaganiami ISO 45001:2018.
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024