Nasze obszary zrównoważonego rozwoju

Nasze obszary zrównoważonego rozwoju

Chcemy tworzyć świat, w którym zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią życia. Razem z naszymi partnerami budujemy z korzyścią dla społeczeństwa oraz tworzymy innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, które umożliwią przyszłym pokoleniom zdrowe życie.

Odpowiedzialność

Ankieta pracownicza z 2022 roku wykazała, że 86% pracowników miało poczucie, że może swobodnie wyrażać swoje obawy bez strachu przed negatywnymi konsekwencjami. Dla porównania — wskaźnik odniesienia w branży wynosi 65%.

Klimat

Naszym celem jest wprowadzenie niskoemisyjnej budowy we wszystkich naszych inwestycjach, a ostatecznie osiągnięcie zerowych emisji netto do 2045 roku.

Odporność i elastyczność

W 2022 roku Anders Danielsson, Prezes i Dyrektor Zarządzający Skanska, dołączył do inicjatywy CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience. Dzięki temu możemy dzielić się wiedzą branżową z innymi i dalej realizować nasz plan w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność


Odpowiedzialna działalność na rzecz ludzi i planety

Bycie w pełni odpowiedzialnym przedsiębiorstwem oznacza solidne, zdecydowane podejście do kwestii BHP, które pozwala na ochronę ludzkiego życia i dobrego samopoczucia. Wymaga to postępowania w sposób sprawiedliwy i etyczny, uczciwości podczas podejmowania wszelkich decyzji oraz pełnienia roli zaufanego partnera biznesowego w odniesieniu do łańcucha wartości. Oznacza to postępowanie z troską o lokalne środowiska i społeczności i wymaga wykorzystania naszego pełnego potencjału poprzez zapewnienie różnorodności i tworzenie inkluzyjnych środowisk.

W pełni uczciwa i etyczna działalność
W pełni uczciwa i etyczna działalność

Postępujemy uczciwie i przejrzyście w ramach naszej działalności i podczas podejmowania decyzji. Staramy się tworzyć kulturę, w której każdy, kto z nami pracuje rozumie, że może się podzielić swoim zdaniem i decyduje się to zrobić. Staramy się tworzyć zrównoważone środowiskowo i społecznie łańcuchy wartości, które zapewniają bezpieczne i sprawiedliwe warunki dla wszystkich. Nie tolerujemy korupcji, łapownictwa ani innych rodzajów nieetycznego zachowania. Uzupełnieniem naszego Kodeksu Postępowania jest Kodeks Postępowania Dostawcy, którego muszą przestrzegać wszyscy podwykonawcy, dostawcy, konsultanci, pośrednicy i przedstawiciele.

Dowiedz się więcej na temat naszej etycznej działalności

Dbanie o różnorodność
Dbanie o różnorodność

Wiemy, że różnorodne, włączające zespoły to kluczowy czynnik decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa. Jako pracodawcy zależy nam na zapewnieniu równych szans, przyciąganiu, rekrutacji i awansowaniu różnorodnych talentów tak, aby powiększać naszą pulę talentów w branży tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn. Nie tolerujemy dyskryminacji, niezależnie od pochodzenia społecznego, etnicznego, niepełnosprawności, płci, wieku, religii, orientacji seksualnej lub innych cech chronionych. Dążymy do tworzenia miejsca pracy wolnego od znęcania się i nękania.

Dowiedz się więcej na temat różnorodności i włączenia w Skanska

Bezpieczeństwo i higiena pracy jako priorytet dla wszystkich
Bezpieczeństwo i higiena pracy jako priorytet dla wszystkich

Bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców do dla nas najwyższy priorytet. Podchodzimy do celów w zakresie BHP z perspektywy wiodących standardów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w branży. Łączymy to z inkluzyjną kulturą i przywództwem nastawionym na systematyczne monitorowanie wyników i ukierunkowane działania.

Branża budowlana kojarzy się z niepożądanymi zdarzeniami i długotrwałymi problemami zdrowotnymi, które mogą się pojawić w przypadku braku odpowiedniego zarządzania czynnikami ryzyka. Hałas, praca w ruchu drogowym lub na wysokości, wibracje, materiały niebezpieczne i czynności podnoszenia to czynniki ryzyka obecne w naszej codziennej pracy. Wytyczanie jasnych kierunków, oddani przywódcy i wysokie standardy pozwalają nam budować solidne podstawy bezpiecznej pracy. Bardzo nam zależy na zapewnieniu środowiska pracy, w którym wszystkich zachęca się do swobodnego wypowiadania się, tak aby nasza praca odbywała się w bezpiecznych warunkach — lub nie odbywała się wcale.

Dowiedz się więcej na temat naszego środowiska BHP

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju — wymierny dowód naszych działań
Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju — wymierny dowód naszych działań

W Skanska publikujemy sprawozdania dotyczące naszego oddziaływania na środowisko od 1997 roku — na długo zanim stało się to wymogiem i normą. Do 2001 roku czyniliśmy to w formie specjalnych „Raportów środowiskowych”, w latach 2002–2018 w formie „Raportów zrównoważonego rozwoju”, a od 2019 roku sprawozdawczość w tej dziedzinie realizowana jest łącznie z roczną sprawozdawczością w celu wykazania strategicznego znaczenia postępów, jakich dokonujemy na tym obszarze.

Kompletna historia raportów dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej.

Kluczowe znaczenie ma dla nas promowanie kultury, w której pracownicy czują, że mogą się wypowiedzieć na dowolny temat.

Ankieta pracownicza z 2022 roku wykazała, że 86% pracowników miało poczucie, że może swobodnie wyrażać swoje obawy bez strachu przed negatywnymi konsekwencjami. Dla porównania — wskaźnik odniesienia w branży wynosi 65%. W 2022 roku zwiększono intensywność prac na rzecz promowania świadomości w zakresie zakazu działań odwetowych. Polityka ta zachęca do zgłaszania potencjalnych naruszeń etycznych i zapewnia ochronę osobom, które to robią.

Czytaj więcej

Klimat


Rewolucyjne rozwiązania na rzecz zabudowy otoczenia powstającej z myślą o klimacie

Tworzenie rewolucyjnych rozwiązań klimatycznych mobilizuje naszą działalność i umożliwia naszym klientom udaną realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania te muszą być niskoemisyjne, oparte na obiegu zamkniętym, inteligentne i zrównoważone. Osiągnięcie tego wymaga wiedzy, wnikliwości i wyciągania wniosków. Stawiamy na współpracę w celu dzielenia się wiedzą oraz rozwijania i unowocześniania zeroemisyjnych rozwiązań w zabudowie otoczenia. Naszym celem jest wprowadzenie niskoemisyjnej budowy we wszystkich naszych inwestycjach, a ostatecznie osiągnięcie zerowych emisji netto do 2045 roku. W przyszłości zwiększenie skali tych rozwiązań będzie mieć istotne znaczenie dla transformacji całej branży, która doprowadzi do zeroemisyjnego stylu życia.

Działania w dziedzinie klimatu
Działania w dziedzinie klimatu

Naszym celem jest wprowadzenie niskoemisyjnej budowy we wszystkich naszych inwestycjach, a ostatecznie osiągnięcie zerowych emisji netto do 2045 roku. Obejmuje to cel przejściowy, polegający na ograniczeniu naszych własnych emisji (zakres 1 i 2) o 70% do roku 2030 oraz emisji w łańcuchu wartości w ramach rozwoju naszych projektów (zakres 3) o 50% do roku 2030.

Nasz cel klimatyczny jest oparty na danych naukowych, zgodnie z wymogami inicjatywy Science-Based Targets (SBTi). Otrzymał on akredytację zgodności z ograniczeniami wymaganymi do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C — zgodnie z celem porozumienia paryskiego.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym celu klimatycznym opartym na danych naukowych, przeczytaj artykuł poświęcony tej kwestii na naszej globalnej stronie internetowej.

Ograniczenie wpływu na klimat stanowi dla nas zarówno obowiązek, jak i okazję biznesową. Działania, które podejmujemy w celu zmniejszenia emisji CO2 różnią się w zależności od inwestycji — różny jest zatem też wpływ decyzji podejmowanych podczas poszczególnych etapów jej realizacji. Decyzje podejmowane na wczesnym etapie mają istotny wpływ na ograniczenie zużycia materiałów o dużym śladzie węglowym, a tworzenie rozwiązań oszczędnych energetycznie znacząco ogranicza łączne emisje CO2 wynikające z realizacji inwestycji.

Rozwiązania zeroemisyjne i niskoemisyjne
Rozwiązania zeroemisyjne i niskoemisyjne

Jako spółka, która poświęca bardzo dużo uwagi obszarowi zrównoważonego rozwoju i wpływowi naszych inwestycji na klimat, stale dążymy do wdrażania nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań. Przykładem takich rozwiązań jest beton oczyszczający powietrze (wykorzystywany do budowy chodników w ramach naszych inwestycji biurowych) lub beton niskoemisyjny, który wdrażamy w inwestycjach Skanska w regionie EŚW (jak dotąd w 3 inwestycjach biurowych — P180 w Warszawie, Equilibrium w Bukareszcie i Port7 w Pradze).

Dowiedz się więcej na temat tego rozwiązania na dedykowanej stronie internetowej.

Pomiar śladu węglowego
Pomiar śladu węglowego

Skanska dokonuje pomiarów emisji dwutlenku węgla i zgłasza je od 2008 roku. Rok 2015 jest dla nas rokiem bazowym pod względem naszych własnych emisji (zakres 1 i 2). W ostatnich latach rozszerzyliśmy i udoskonaliliśmy jakość danych dotyczących naszego łańcucha wartości i stosujemy rok 2020 jako rok bazowy dla naszych emisji w łańcuchu wartości (zakres 3).

Potwierdzenie kierunku, który obraliśmy stanowi zatwierdzony naukowo cel klimatyczny, polegający na ograniczeniu emisji CO2 o 70% do roku 2030 i osiągnięciu przez Skanska neutralności emisyjnej do roku 2045.

Energooszczędność
Energooszczędność

W Skanska przyjmujemy holistyczne podejście do projektowania i budowania inwestycji niskoemisyjnych, wykorzystując zasoby w wydajny sposób, stosując recykling, energię i zasilanie ze źródeł odnawialnych oraz cyfryzację. Trwający kryzys energetyczny dodatkowo zwiększył zapotrzebowanie na produkty i rozwiązania energooszczędne.

Wykorzystujemy wiele rozwiązań, aby zapewnić, że nasze produkty oszczędzają jak najwięcej energii i stale dążymy do tego, aby robić w tym zakresie coraz więcej, wprowadzać innowacje i odnajdywać nowe sposoby zmniejszania naszego wpływu na środowisko. Na przykład, stosujemy oświetlenie LED, belki chłodzące, systemy wentylacji o niskich prędkościach, panele fotowoltaiczne, odzyskiwanie ciepła, wentylację z rekuperacją i wiele innych rozwiązań.

Wszystkie budowy spółki mieszkaniowej Skanska oraz biura spółki budowlanej Skanska (zarówno budowy, jak i centrala) są zasilane przy użyciu „zielonej” energii. Ponadto wiele naszych inwestycji mieszkaniowych (Holm House 2, Park Skandynawia 4, Solen Kabaty, Stilla) już posiada panele fotowoltaiczne, które zasilają części wspólne budynków.

Zrównoważona gospodarka wodna
Zrównoważona gospodarka wodna

Poprawa wydajności gospodarki wodnej ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia naszego wpływu na środowisko. Jako spółka budowlano-deweloperska, mamy istotny wpływ na zużycie wody, zarówno podczas budowy, jak i w okresie użytkowania budynków. Promujemy bardziej zrównoważone wykorzystanie wody, wprowadzając innowacyjne rozwiązania oszczędzające wodę, np. zastąpienie wody pitnej wodą innej jakości tam, gdzie jest to możliwe. Do przykładów takich rozwiązań można zaliczyć systemy wody szarej, w których ścieki z gospodarstw domowych (oprócz ścieków z toalet) wykorzystuje się ponownie w celach niezwiązanych ze spożyciem.

Wszystkie nowe inwestycje biurowe Skanska w Polsce stosują instalacje wody szarej. Ponadto na terenie nowych inwestycji mieszkaniowych w Warszawie (Solen i NU!) wdrożono system smart home w wersji umożliwiającej mieszkańcom oszczędzanie wody (mierzy on zużycie wody, pokazuje średnie zużycie w budynku i mieszkaniu, pomaga kontrolować ewentualne przecieki). Dodatkowo na terenie inwestycji Jaśminowy Mokotów w Warszawie wybudowaliśmy zbiornik retencyjny — jezioro w publicznie dostępnym parku, który przygotowaliśmy dla mieszkańców. W deszczowe dni w jeziorze gromadzi się woda z całego osiedla!

Materiały, gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym
Materiały, gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym

Koncentrujemy się na poprawie wydajności zasobów, ponownie wykorzystując produkty i poddając je recyklingowi tam, gdzie jest to możliwe. Ściśle monitorujemy i ograniczamy ilości odpadów wytwarzanych w procesie budowy, staramy się zapobiegać wysyłaniu odpadów na wysypisko i poprawiamy wydajność przy pomocy bardziej inteligentnych projektów, planowania, zamówień i logistyki. Często towarzyszy temu obniżenie kosztów.

Od 2008 roku śledzimy, jaki odsetek wygenerowanych przez nas odpadów trafia na wysypisko. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu tego wskaźnika poniżej 5%.

W skali globalnej w Skanska 72% odpadów w 2022 roku poddano recyklingowi, 8% przygotowano do ponownego wykorzystania, a 13% poddano innym sposobom utylizacji.

Poprawa funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym to stopniowy proces, który wymaga nowych sposobów pracy i testowania nowych rozwiązań. W Polsce przygotowujemy się do pierwszej rozbiórki w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym w Warszawie. Proces ten poprzedza dogłębna analiza projektu, wykorzystywanych materiałów i zamontowanych systemów, która umożliwi ponowne użycie wielu materiałów.

Certyfikacja środowiskowa
Certyfikacja środowiskowa

Wierzymy, że w ramach osiąganych przez nas wyników powinniśmy priorytetowo traktować dobro ludzi oraz planety. Dlatego oferujemy budynki certyfikowane w systemach LEED, BREEAM lub WELL, cieszących się największym uznaniem w branży. Certyfikaty te pokazują, że budynek spełnił rygorystyczne standardy w zakresie energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz jakości środowiska wewnątrz budynku. Dla mieszkańców i pracowników oznacza to zdrowsze, bardziej produktywne otoczenie, z dostępem do światła dziennego, świeżego powietrza oraz innych udogodnień sprzyjających dobremu samopoczuciu.

Link: strona z certyfikatami

87% energii elektrycznej zużywanej przez Skanska globalnie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Odsetek ten zwiększył się o 40% od roku 2020.

Odporność i elastyczność


Zdrowe, elastyczne miejsca dla wszystkich

Wielu współczesnych budynków nie zaprojektowano z myślą o wyzwaniach stojących przed dzisiejszym społeczeństwem, takich jak skrajne warunki pogodowe, zanieczyszczenie powietrza, przerwy w dostawach energii i niedobory wody. Mogą one również nie uwzględniać zmian trendów społecznych, takich jak wzrost zagęszczenia ludności w miastach oraz zmiany stylu życia. Chcemy tworzyć świat, w którym zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią życia oraz przyszłość pełną zdrowszych, bardziej zrównoważonych i elastycznych przestrzeni miejskich — miejsc kształtowanych wspólnie, z korzyścią dla wszystkich.

Zdrowe mieszkania i miejsca pracy
Zdrowe mieszkania i miejsca pracy

Chcemy tworzyć przestrzenie, koncentrując się na ich użytkownikach końcowych i współdziałając z otoczeniem tak, aby inspirowały do prowadzenia zdrowego trybu życia. Wspólnie z naszymi klientami stosujemy wiedzę ekspercką w celu wyciągania wniosków i łagodzenia ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Budując nowe biurowce, przeprowadzamy analizy lokalnego otoczenia, a także konsultacje społeczne, aby dowiedzieć się, czego brakuje naszym sąsiadom. W ten sposób powstają nowe ścieżki rowerowe, place zabaw, a nawet... boiska do koszykówki. To samo dotyczy budynków mieszkalnych — na terenie inwestycji Jaśminowy Mokotów oczyszczona deszczówka z dróg zasila jezioro retencyjne, które wybudowaliśmy w parku Enklawa. Nazwa została wybrana w ramach konkursu przez mieszkańców osiedla.

Wpływ na lokalną społeczność
Wpływ na lokalną społeczność

Budowane przez nas wartości odzwierciedlają nasze zainteresowanie tym, co się wokół nas dzieje. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby grup znajdujących się w trudnej sytuacji i szczególnie narażonych, a także na potrzeby zwykłych obywateli, na których nasze działania wywierają wpływ. Wykorzystujemy przy tym naszą wiedzę, umiejętności i nasze wspaniałe zespoły, gotowe do podejmowania wyzwań wykraczających poza zakres ich zwykłych obowiązków.

Chcemy być dobrym sąsiadem

Certyfikacja uwzględniająca wpływ na społeczności
Certyfikacja uwzględniająca wpływ na społeczności

Międzynarodowe programy certyfikacji budynków i infrastruktury coraz częściej dodają do ocen zrównoważonego rozwoju kwestie społeczne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że certyfikaty umożliwiają porównanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Aby obiektywnie zweryfikować nasze wysiłki w zakresie budowania zdrowych miejsc do życia i pracy dla wszystkich, stosujemy cieszące się największym uznaniem programy certyfikacji.

Link do certyfikatów