c

Dla dostawców

Niezależnie od tego, czy budujemy nowoczesne biura i mieszkania, nowy odcinek autostrady czy szybsze połączenie kolejowe, współpraca z naszymi dostawcami towarów i usług, podwykonawcami to dla nas kluczowy element naszego sukcesu.

Współpracujemy z dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w dbałość o bezpieczeństwo, środowisko, działają etycznie i transparentnie.
Wspólnie wypracowujemy rozwiązania, które zmniejszają koszty, zarządzają ryzykiem i poprawiają standardy zrównoważonego rozwoju. 
Współpracujemy głównie z małymi i średnimi firmami, które często znajdują się w pobliżu miejsc realizacji naszych projektów i biur, wspierając w ten sposób społeczności lokalne.

Dostawcy Skanska
Grupa zwana „Dostawcami" obejmuje dostawców, podwykonawców, dostawców usług, profesjonalnych dostawców usług, doradców, pośredników i agentów. Kodeks dostawcy ma zastosowanie do tych podmiotów - oraz ich pracowników - podczas ich współpracy ze Skanska w ramach umowy (podwykonawczej, dostawy, zlecenia, o dzieło, pośrednictwa, itp.), którzy tworzą łańcuch dostaw Skanska. Do tej grupy skierowany jest Kodeks postępowania dostawcy Skanska (Kodeks dostawcy).

Co to jest Kodeks dostawcy?
Kodeks postępowania dostawcy Skanska (Kodeks dostawcy) obowiązuje wraz z Kodeksem postępowania Skanska. Kodeks dostawcy zawiera odpowiednie części Kodeksu postępowania Skanska, które mają zastosowanie do łańcucha dostaw w Skanska. Pracownicy Skanska, w procesie wyboru dostawców i podwykonawców, informują, że znajomość i przestrzeganie Kodeksu dostawcy to wymóg konieczny do podjęcia współpracy.

Po co nam Kodeks dostawcy?
Jako firma odpowiedzialna, Skanska chce, by nasi dostawcy i podwykonawcy dokładnie wiedzieli, czego od nich oczekujemy, by znali nasze zasady i pomagali nam je wdrażać w codziennej pracy.

Jakie obowiązki nakłada Kodeks dostawcy na dostawców i podwykonawców?
Kodeks dostawcy zobowiązuje naszych Dostawców do zapoznania się i przestrzegania wymienionych w nim zasad. Ponadto daje on prawo, a jednocześnie zobowiązuje Dostawców do raportowania dostrzeżonych lub podejrzewanych naruszeń i zapobiegania działaniom odwetowym wobec zgłaszających. Dostawcy muszą zagwarantować Skanska możliwość kontrolowania przestrzegania przez nich Kodeksu dostawcy w trakcie wzajemnej współpracy oraz usuwać stwierdzone naruszenia, tak by nie narażać Skanska i jej klientów na negatywne konsekwencje.
Kodeks dostawcy jest załączany do każdej umowy Skanska z opisanymi wyżej dostawcami, a w umowie powinna znaleźć się odpowiednia klauzula zobowiązująca dostawcę do przestrzegania tych zasad.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024