c

Ład Korporacyjny

W Skanska priorytetem jest skuteczne zarządzanie korporacyjne, które buduje zaufanie i prowadzi do długoterminowego sukcesu. Nasza otwartość, odpowiedzialność i etyczne podejście do biznesu są dla nas niezwykle ważne, ponieważ dzięki nim prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Ciągle rozwijamy nasze praktyki zarządzania i utrzymujemy najwyższe standardy integrowości i przejrzystości we wszystkich naszych operacjach.

Ludzie w budynku biurowym Skanska - Boston Seaport
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2023