c

Partnerzy

Depozytariuszem Skanska Property Poland FIZ AN jest ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach.

Audytorem Skanska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Skanska Property Poland FIZ AN jest Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2018