c

Nasza historia

Skanska jest obecna w Polsce od wczesnych lat 70. XX wieku. Wybudowaliśmy wówczas w naszym kraju pierwsze nowoczesne hotele: Forum i Victoria w Warszawie oraz suchy dok w stoczni w Gdyni. Globalna historia Skanska rozpoczęła się jednak jeszcze w wieku XIX.

W 1887 roku Rudolf Fredrik Berg, szwedzki chemik zafascynowany żelbetem i nowymi technologiami, założył na południu Szwecji Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet — zakład produkujący wyroby z betonu. Spółka ta z czasem przekształciła się w międzynarodowy koncern, świadczący kompleksowe usługi budowlane. Od 1984 roku znany jest on pod nazwą Skanska.
Grupa Skanska zatrudnia 30 000 pracowników na całym świecie i prowadzi działalność na wybranych rynkach w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.
Na czele grupy stoi spółka Skanska AB z siedzibą w Sztokholmie, której akcje są notowane na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NASDAQ Stockholm).

1887 Powstanie AB Skanska Cementgjuteriet

1897 Pierwszy kontrakt zagraniczny (Wielka Brytania)

1987 Powstanie spółki biurowej Skanska na Węgrzech

1902 Pierwszy oddział zagraniczny

1927 Pierwsza budowa drogi asfaltowej w Szwecji

1965 Wejście AB Skanska Cementgjuteriet na Sztokholmską Giełdę Papierów Wartościowych

1984 Zmiana nazwy z AB Skanska Cementgjuteriet na Skanska

1993 Powstanie spółki biurowej Skanska w Polsce

1997  Powstanie spółki biurowej Skanska w Czechach

2000 Nabycie Grupy Exbud; Polska zostaje rynkiem rodzimym Skanska

2011 Powstanie spółki biurowej Skanska w Rumunii

2011 Rozpoczęcie działalności pod nazwą Skanska Residential Development Poland. Spółka zajmuje się budową nieruchomości mieszkaniowych na rynku w Warszawie.

2012 125. rocznica istnienia Skanska

2019 Połączenie jednostek budowlanych Skanska w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii i utworzenie Skanska Central Europe

2021 Spółka mieszkaniowa – Skanska RDPL – rozpoczyna działalność na rynku w Krakowie

2022 135. rocznica istnienia Skanska