Chcemy być dobrym sąsiadem

Chcemy być dobrym sąsiadem

Wartości, które tworzymy, odzwierciedlają nasze zainteresowanie tym, co dzieje się wokół nas. Nie jesteśmy obojętni na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami oraz tych narażonych na trudności. Skupiamy się również na społecznościach, które każdego dnia doświadczają efektów naszych działań. Aby pracować jak najlepiej, w zgodzie z wyznawanymi przez nas zasadami, wykorzystujemy naszą wiedzę, umiejętności oraz świetne zespoły, gotowe do tego by w działaniach na rzecz społeczeństwa wykraczać poza swoje regularne obowiązki.

Nie tworzymy budynków, a społeczności

Ważne jest dla nas, by nie tylko tworzyć budynki, ale też społeczności wokół nich. Do każdego miejsca podchodzimy jednostkowo, starając się wpisywać projekty w przestrzeń je otaczającą i nawiązywać z nią dialog. Wierzymy, że naszym zadaniem jest zrozumienie potrzeb nie tylko biznesu, ale również naszych przyszłych mieszkańców i ich sąsiadów.

Dlatego tworzymy miejsca dla ludzi! W naszych inwestycjach: Osiedle Mickiewicza w Warszawie i Hemma Orawska w Krakowie zostawiliśmy i wyposażyliśmy świetlice dla mieszkańców, z których mogą dowolnie korzystać.

Przy inwestycji Jaśminowy Mokotów stworzyliśmy ogólodostępny park z jeziorem, które zasilane jest wodą retencjonowaną. Do wyboru nazwy tego miejsca zaprosiliśmy mieszkańców Warszawy – zdecydowali, że będzie to Park Enklawa. W ten sposób mieszkańcy realnie wpłynęli na kreowanie przestrzeni miasta.

Współpracujemy również z artystami, którzy pomagają nam w taki sposób projektować przestrzeń wokół budynków, by nie tylko była funkcjonalna, ale również umożliwiała mieszkańcom kontakt ze sztuką. Dzięki współpracy choćby z Oskarem Ziętą jest to możliwe dla mieszkańców i sąsiadów inwestycji Holm House, a także dla wszystkich osób odwiedzających tę część miasta.

Budujemy miejsca do spotkań i relaksu

Wiemy, że najlepiej odpoczywa się wśród zieleni i na powietrzu. Stąd przy naszej inwestycji NU! Warszawa Wola powstanie park dostępny dla wszystkich mieszkańców i gości okolicy. Znaczna część terenu inwestycji Solen Kabaty jest ogromnym placem zabaw i obszarem rekreacji.

Jaśminowy Mokotów to inwestycja, w której mocno postawiono na zieleń. Zaaranżowano ją na podstawie analizy przyrodniczej i ekologicznej. Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 55% całego terenu.

Osiedle Mickiewicza otoczone przez tereny zielone z blisko setką gatunków roślin charakterystycznych dla tutejszego ekosystemu i przyrodniczą ścieżką edukacyjną.

Przy osiedlu Park Skandynawia zbudowaliśmy ogólnodostępne boisko do koszykówki dostępne dla mieszkańców i sąsiadów inwestycji.

Wolontariat pracowniczy

Dbamy nie tylko o życie i zdrowie naszych pracowników, ale też o nasze społeczeństwo. W ramach spółek Skanska działających w Polsce organizujemy corocznie Tydzień Wolontariatu – Podaj rękę – niosąc pomoc w szkołach, przedszkolach, domach dziecka i domach opieki dla osób starszych, współpracujemy z władzami miasta i poprawiamy przestrzenie publiczne. Staramy się tak wybierać organizacje, którym pomagamy, by byli to nasi sąsiedzi. Chcemy bowiem nawiązywać z nimi dialog wykorzystując naszą  wiedzę i doświadczenie, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, higieny i bezpieczeństwa pracy czy zarządzania energią, ciepłem i wodą. Dajemy naszym pracownikom możliwość pomagania przy inicjatywach, które są im bliskie, dzięki temu angażują się w nie w pełni i czerpią z tej pracy również wiele korzyści.

Pomoc Ukrainie

Gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, większość naszych działań związanych z wolontariatem została skierowana na pomoc uchodźcom. Nasi pracownicy otrzymali 3 dni płatnego urlopu, który umożliwiał im angażowanie się w działanie wolontariackie. Dodatkowo udostępniliśmy i przystosowaliśmy jako tymczasowe schronienie budynek Ilmet w centrum Warszawy – nasi  pracownicy pomagali w adaptacji budynku do potrzeb mieszkalnych (przystosowanie wnętrz), montażu mebli, sprzątaniu przestrzeni, organizowaniu zbiórek odzieży i żywności, etc. Zaangażowaliśmy się w remont ukraińskiej szkoły działającej w Warszawie, wykonaliśmy tam: prace elektryczne, malowanie, układanie podłóg, montaż mebli i sprzętu szkolnego. Staraliśmy się wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w miejscach, które tego potrzebowały, dla ludzi w potrzebie.

Drzewko życzeń

Nasi pracownicy sami wymyślili sposób na spełnianie świątecznych życzeń osób będących w potrzebie. Obecnie setki naszych kolegów w pięciu krajach spełniają życzenia dzieci, seniorów, samotnych rodziców czy osób bezdomnych. Nie wyobrażamy sobie okresu przedświątecznego bez tej akcji charytatywnej, która pomaga tym ludziom rozjaśnić oczy i wywołać uśmiech na ich twarzach przy choince.