Niskoemisyjny beton

Niskoemisyjny beton: kolejny krok na drodze do neutralności emisyjnej

Zmiany klimatu stanowią jedno z największych zagrożeń naszych czasów, a ich powstrzymanie powinno być naszym priorytetem. Sektor budowlany odgrywa ogromną rolę w tym procesie. Jak pokazuje raport przygotowany przez PLGBC, budynki odpowiadają za 38% globalnej emisji CO2. 

I choć zgodnie z dokumentem opracowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami sumaryczna wielkość emisji dwutlenku węgla objętej systemem EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami) w 2020 r. w Polsce spadła o blisko 7%, to przed nami wciąż długa droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Jako firma przykładająca ogromną wagę do obszaru zrównoważonego rozwoju i wpływu naszych inwestycji na klimat, stale pracujemy nad wprowadzaniem nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań.

Potwierdzeniem obranego przez nas kierunku jest m.in. nasz cel klimatyczny, zakładający zredukowanie emisji dwutlenku węgla o 70% do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2045 przez firmę Skanska.

Podążając za naszymi założeniami, zdecydowaliśmy się na wdrożenie kolejnej zielonej innowacji – betonu o obniżonym śladzie węglowym, który wdrażamy na projektach Skanska w regionie CEE.

Nasze realizacje:

P180

Pierwsze wdrożenie wykonaliśmy w Polsce w Warszawie, na projekcie P180 wspólnie z producentem i dostawcą materiałów budowlanych – firmą CEMEX – wprowadzając na polski rynek niskoemisyjny beton Vertua® plus.

Equilibrium

Drugie wdrożenie wykonaliśmy w Rumunii, w Bukareszcie na projekcie Equlibrium wspólnie z producentem i dostawcą materiałów budowlanych – firmą Lafarge Holcim.

Port7

Trzecie wdrożenie wykonaliśmy w Czechach, w Pradze na projekcie Port 7 wspólnie z Transbeton – spółką produkującą beton w ramach Grupy Skanska.

Beton a wpływ na obniżenie śladu węglowego

Beton jest materiałem powszechnie stosowanym w budownictwie. Odgrywa on dużą rolę z punktu widzenia redukcji CO2. Procentowy udział betonu we wbudowanym śladzie węglowym budynków, spośród wszystkich grup materiałowych ujętych w ocenie (stal, aluminium, szkło, ceramika), wynosi ok 56%.

Wprowadzenie betonów o obniżonym śladzie węglowym to przełomowy krok w rozwoju materiałów budowlanych o zredukowanym poziomie emisji dwutlenku węgla. Skanska jako pierwszy deweloper w Europie Centralnej postanowiła zastosować - wspólnie z Cemex wariant Vertua® plus - nowatorski produkt, którego emisyjność może być aż o 50% niższa w porównaniu do betonu o tradycyjnej recepturze, opartym na najbardziej popularnym na rynku cemencie CEM I 42,5R. Zdolność do ograniczania emisyjności produkt ten zawdzięcza swoim wyjątkowym właściwościom, takim jak m.in. odpowiednia receptura, wykorzystanie lokalnych surowców oraz cementu o niskim śladzie węglowym, poprawie efektywności energetycznej procesu produkcji betonu czy stosowaniu paliw alternatywnych oraz dodatków mineralnych do cementu. Mieszankę betonową Vertua® plus można wprowadzić na każdym etapie realizacji projektu budowlanego.

Przełomowa innowacja prowadząca do zieloności

Systematyczne rozrastanie się aglomeracji miejskich jest związane z rosnącą emisją gazów cieplarnianych. Jednocześnie Unia Europejska, w ramach Nowego Zielonego Ładu, będzie nakładała na kraje członkowskie coraz więcej obowiązków związanych z ograniczeniem emisji CO2. To działanie ma zapewnić ograniczenie ocieplania się klimatu i ułatwić budowanie miast z wykorzystaniem niskowęglowych technologii. Dlatego tak ważne jest, aby w całym procesie brały udział również korporacje.

W Skanska aktywnie działamy na rzecz obniżenia śladu węglowego w ramach realizacji naszych ambitnych celów klimatycznych. Zaczynamy od działań, które mają największy wpływ na środowisko. Skupiamy się nie tylko na emisji CO2 na etapie użytkowania budynków, ale również w procesie doboru odpowiednich materiałów podczas budowy. Jedną z innowacji, którą wykorzystujemy przy produkcji tych ostatnich, jest niskoemisyjny beton. Dla nas „zielona rewolucja” to nie modny slogan, ale realne i systematyczne wdrażanie rozwiązań. Od wielu lat jest to istotny element działalności biznesowej Skanska – sposób, w jaki projektujemy i budujemy nasze inwestycje. Jest to również bezpośrednio związane z wartościami naszej firmy. Aktywnie poszukujemy kolejnych partnerów oferujących rozwiązania budowlane zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. Nasza dotychczasowa współpraca z partnerami biznesowymi celem zastosowanie niskoemisyjnego betonu podczas budowy P180, Equilibrium i Port 7 jest tego dobrym przykładem.

Niskoemisyjny beton w P180 - wymierne efekty

Technologie i materiały o obniżonej emisji CO2 stają się standardem w inwestycjach Skanska. Dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań, jak m.in. niskoemisyjny beton, które pomogą ograniczyć nasz wpływ na klimat.

Wdrożenie niskoemisyjnego betonu Vertua® plus przeprowadziliśmy po raz pierwszy przy realizacji naszej biurowej inwestycji P180 w Warszawie. Wykorzystaliśmy tam prawie 3500 m3 betonu o obniżonym śladzie węglowym, tym samym zmniejszając poziom dwutlenku węgla potrzebnego do wytworzenia tej ilości betonu o średnio 42% w porównaniu do betonu o zwykłej recepturze. Ilość zredukowanego w ten sposób CO2 można porównać do emisji dwutlenku węgla przez samochód osobowy (napędzany benzyną), który okrąży Ziemię wzdłuż równika aż 42 razy[1].

 

[1] Kalkulacja wykonana wg. BEIS, 2019, Greenhouse gas reporting: conversion factors 2019