c

Kotwy

Oferujemy naszym klientom wykonanie kotew, gwoździ gruntowych, mikropali, drenów wierconych oraz pali Jet Grouting.

Oferujemynastępujące usługi:

  • wykonywanie gwoździ gruntowych (zabezpieczenie skarp, nasypów, stabilizacja osuwisk)
  • wykonywanie kotew gruntowych (kotwienie murów oporowych, ścianek szczelnych, stabilizacja osuwisk)
  • wykonywanie mikropali do średnicy Ø300 mm (wzmacnianie istniejących i nowych fundamentów, konstrukcji inżynierskich)
  • wykonywanie drenów wierconych (odwodnienie skarp)
  • wykonywanie kolumn Jet Grouting (wzmacnianie istniejących fundamentów, zabezpieczenie wykopów, wzmocnienie podłoża, przesłony przeciwfiltracyjne)

Posiadany sprzęt:

  • wiertnica ATLAS COPCO 
  • maszt wiercący WIMMER + koparka
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017