c

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to dążenie do maksymalnego pozytywnego wpływu na ludzi, planetę, ekonomię przy jednoczesnym minimalnym negatywnym wpływie. Zrównoważony rozwój powinien przejawiać się we wszystkim, co robimy, od naszych działań operacyjnych do ofert składanych naszym klientom. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej zrównoważonego świata.

Zrównoważony rozwój z definicji to konieczność zaspokajania potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń, poprzez takie prowadzenie biznesu, aby generować dochody, a nie kapitał. Z jego założeniami wiąże się zarówno pozytywny wpływ na ludzi, ekonomię i środowisko, ale także minimalizacja wpływu negatywnego. Zrównoważony rozwój jest niczym innym, jak kolejnym aspektem dobrych praktyk biznesowych.

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2022