c

Etyka

Jako firma o ogromnej skali działalności, realizująca 10 tysięcy projektów rocznie i zatrudniająca 41 tysięcy pracowników, mamy duży wpływ zarówno na indywidualne osoby, jak i społeczeństwo ogólnie. Możemy dzięki temu zająć czołową pozycję w zakresie etyki biznesu, ale jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie właściwych decyzji dotyczących każdego pracownika, każdego dnia. Dlatego ważne jest, aby wszyscy pracownicy rozumieli i przestrzegali wartości zawartych w „Kodeksie postępowania Skanska”.

Polityka i strategie

Nasze działania opieramy na fundamencie czterech Wartości firmowych, z których jedna brzmi: Działamy etycznie i transparentnie. Etyka to ważny element prowadzonych przez nas działań, dlatego chcemy być liderem w tym obszarze na rynku.

Od 2001 r. Skanska jest sygnatariuszem UN Global Compact (Porozumienia Globalnego w ramach ONZ). Była też jedną z założycieli Światowego Ekonomicznego Forum przeciwko Korupcji (PACI).

Wspieramy pilotażowy projekt Transparency International w sektorze budownictwa. Jesteśmy również jest założycielem szwedzkiego oddziału Transparency International (TI). Organizacja ta zajmuje się walką z korupcją na całym świecie.

W 2002 roku został opublikowany Kodeks postępowania. W 2008 roku Zarząd zaakceptował jego zaktualizowaną wersję, która w 2009 roku została przyjęta w całej Grupie Skanska. Nasz najnowszy Kodeks postępowania zaczął obowiązywać 1 września 2016 r. Został uzupełniony o Kodeks dostawcy.

Skanska współtworzyła pierwszy na świecie "Standard minimum programu etycznego", opracowany przez Global Compact Poland we współpracy z partnerami programu "Biznes i prawa człowieka". To narzędzie pomocne we wdrażaniu programu etycznego, oparte na Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.  

Realizacja, procesy i pomiary

Raz na dwa lata każdy pracownik Skanska uczestniczy w szkoleniach z Kodeksu postępowania, podczas których poruszanych jest wiele kwestii związanych z etyką. Dodatkowo, Komitet ds. Etyki, powołany na każdym rynku, na którym działa Skanska, służy poradami w sprawach związanych z etyką i rozwiązuje etyczne kwestie sporne. Kwestie związane z etyką biznesu są również częścią finansowego systemu nagradzania kadry menadżerskiej.

Zachęcamy pracowników oraz interesariuszy do współpracy z Komitetem ds. Etyki, jeśli dojdzie do naruszeń etyki w firmie. Uruchomiony został bezpłatny telefon, pod którym można anonimowo  zgłosić wszelkie wątpliwości czy też naruszenie Kodeksu postępowania Skanska.

Każda jednostka biznesowa prowadzi wykaz pracowników przeszkolonych w ramach Kodeksu postępowania i raz na dwa lata przedstawia raport do Komitetu Etyki w Skanska AB. Raz do roku, w ankiecie badane są opinie pracowników na temat ogólnego rozumienia zapisów Kodeksu. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzana jest okresowa korekta Kodeksu, która ma miejsce przynajmniej raz na dwa lata.

Kontakt

Jeśli chciałbyś zgłosić podejrzenie naruszeń etycznych i Kodeksu postępowania przez Skanska, skontaktuj się z nami:

  • Komitet ds. Etyki w Polsce: Contact
  • Infolinia Kodeksu postępowania Skanska: 00 800 4411 739 kod dostępu: 12462
  • Formularz kontaktowy: www.speakupfeedback.eu/web/7ru5r, kod dostępu 09324
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019