c

Wybierz projekt roku 2019

Przedstawiamy Wam najlepsze projekty, jakie zakończyliśmy w tym roku. Wybierzmy wspólnie Projekt Roku 2019 w Polsce! Zachęcamy do głosowania! Nagrody Skanska za 2019 rok będziemy przyznawali na dwóch poziomach. Najpierw, tak jak w poprzednich edycjach, wybierzemy zwycięzców w Polsce, a następnie Zarząd wybierze do nagrody globalnej wspólnych kandydatów dla jednostek połączonych w ramach Skanska Europa Środkowa

Nominowane projekty musiały spełnić następujące globalne kryteria konkursowe:
- projekt zakończony w 2019 r.,
- marża projektu znacznie powyżej marży w danej jednostce biznesowej,
- projekt będący doskonałym przykładem na realizację wartości Skanska.

Głosowanie na projekty będzie trwało do 30 grudnia do godz. 12:00.

Wybierz projekt roku 2019

Wybierz projekt roku 2019
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2019