c

Nagrody Skanska

To najbardziej prestiżowe nagrody w Skanska, przyznawane ludziom i projektom modelowo realizującym cele i wartości Skanska. Nagrody Skanska (Skanska Awards) przyznawane są na poziomie globalnym i lokalnym, a każda jednostka biznesowa ma możliwość zgłoszenia swoich kandydatów. Jeśli znacie takie osoby, zapraszamy do zgłoszenia waszych kandydatów/kandydatek!

Nagrody Skanska za 2019 rok będziemy przyznawali na dwóch poziomach. Najpierw, tak jak w poprzednich edycjach, wybierzemy zwycięzców w Polsce, a następnie Zarząd wybierze do nagrody globalnej wspólnych kandydatów dla jednostek połączonych w ramach Skanska Europa Środkowa.

Nagrody Skanska przyznawane są w następujących kategoriach:

Projekty

 • Inżynieryjny
 • Ogólny

Ludzie

 • Doskonałość Operacyjna
 • Wielcy Ludzie
 • Żyj Wartościami Skanska
 • Kreator Rynku
 • Jedna Skanska

 • Doskonałość Operacyjna - przyznawana osobie lub zespołowi, który nieustannie dąży do podnoszenia standardów oraz stale dąży do rozwoju i znajdowania nowych, lepszych sposobów realizacji zadań. Kandydat/ci są również wzorami do naśladowania zgodnie z wartościami Skanska.
 • Wielcy Ludzie - przyznawana osobie, która jest liderem, dba o rozwój i motywowanie innych, aby jak najlepiej wykorzystać ich talent, prowadzi zespoły osiągające sukces, promuje różnorodność i włączanie, oraz wspiera/promuje mobilność. Indywidualnie osiąga wyniki, żyje i działa według wartości Skanska.
 • Żyj Wartościami Skanska - przyznawana osobie, która jest prawdziwym wzorem do naśladowania w jednym lub kilku aspektach wartości Skanska: Troszczymy się o Życie, Działamy etycznie i transparentnie, Razem jesteśmy lepsi, Dbamy o klienta. Wzór do naśladowania jako ambasador oraz ktoś, kto umacnia wartości Skanska poprzez praktyczne działania.
 • Kreator Rynku - przyznawana osobie lub zespołowi, którzy są wybitnymi Kreatorami Rynku słuchają naszych klientów i przejawiają inicjatywę; proponują rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby klientów i przyczyniają się do ich sukcesu. Kandydat/ci są wspaniałymi wzorami dla Skanska w obszarze Wartości „Dbamy o Klienta". Nominowany/ni są również wzorcami dla wartości Skanska.
 • Jedna Skanska - przyznawana jednostkom, zespołom lub projektom, które osiągnęły sukces poprzez współpracę w prawdziwym duchu One Skanska - udowadniając, że możemy osiągać lepsze wyniki stosując szerokie kompetencje naszej organizacji. Kandydat/kandydaci są wzorem do naśladowania wg wartości Skanska. Nominacja może odnosić się do współpracy w obrębie lub między jednostkami i funkcjami.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019