c

Pociągi między Skarżyskiem i Suchedniowem pojadą szybciej

Press release 01.07.2015 10:45 CET

Ponad 23 mln zł brutto będzie kosztować modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Suchedniów. Skanska, która jest generalnym wykonawcą inwestycji, zrealizuje kontrakt w ciągu trzech i pół miesiąca. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakończona pół roku temu modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce

To już trzeci kontrakt Skanska w ramach zadania, jakim jest „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom - Kielce”. Dwa i pół roku temu spółka zmodernizowała odcinek Radom - Skarżysko-Kamienna, pół roku temu zakończyła modernizację odcinka Skarżysko-Kamienna - Kielce, teraz przystępuje do kolejnego etapu zadania Skarżysko-Kamienna - Suchedniów. Zakres umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

W ramach prac budowlanych wymienimy nawierzchnię torową na torze nr 1 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Suchedniów o długości 8,5 km i wyremontujemy trzy przejazdy kolejowo-drogowe oraz dwa przejścia dla pieszych wraz z ich odwodnieniem – mówi Jarosław Grzegorzewski, Kierownik Budowy, Skanska.

W toku prac wymienimy również nawierzchnię torową na torze nr 1 oraz na torach 3, 4, 5 i 6 na stacji kolejowej Suchedniów – komentuje Kierownik Budowy. – Na stacji Suchedniów wykonamy też nową nawierzchnię rozjazdu nr 3 na torze nr 1 oraz nawierzchnię drogową wraz z odtworzeniem dojazdów do torów 1, 2, 3, 4, 5 i 6 - dodaje.

Roboty trakcyjne obejmować będą odcinki o łącznej długości ok. 7,7 km, zaś roboty związane z wymianą nawierzchni torowej odcinki o łącznej długości ok. 8,5 km.

Wymiana nawierzchni torowej na szlaku będzie odbywała się przy pomocy pociągu potokowego. Potokowa wymiana nawierzchni polega na zdejmowaniu starych elementów nawierzchni i jednoczesnym zastępowaniu ich nowymi przez poruszający się po torze kolejowym specjalny pociąg – wyjaśnia Rafał Wojciechowski, Menadżer Projektu, Skanska.

Prace rozpoczynają się 1 lipca, a ich zakończenie przewidywane jest na połowę października tego roku.

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa
Linia kolejowa nr 8 ma duże znaczenie komunikacyjne. Celem modernizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego na przejazdach oraz przywrócenie stanu technicznego zdegradowanej infrastruktury.

Dostosowanie całej linii do prędkości 120 km/h znacznie skróci czas podróżowania. Obecnie prędkość na remontowanym odcinku ograniczona jest do 90 km/h.

Utrudnienia w ruchu
Podczas prowadzenia robót wystąpią chwilowe utrudnienia dla kierowców samochodów oraz pasażerów pociągów. Tor nr 1, gdzie wymieniamy nawierzchnię, zostanie zamknięty dla podróżnych. Wyłączony z użytkowania będzie również peron nr 1 w miejscowości Skarżysko Zachodnie i Suchedniów Północny. Ruch pociągów prowadzony będzie po torze nr 2 – mówi Kierownik Budowy.

Prowadzone prace nie powinny wpłynąć znacząco na długość oraz komfort podróży – zapewnia Jarosław Grzegorzewski. - Dołożymy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas prace były dla podróżnych jak najmniej odczuwalne. Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania wprowadzonego na czas robót - apeluje.

Skanska w regionie
Skanska jest wykonawcą wielu obiektów kubaturowych i drogowych w województwie świętokrzyskim. W tym roku spółka zakończyła realizację m.in. takich inwestycji jak: przebudowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie i mostu na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, budowa Laboratorium Ośrodka Badań Mostów w Kielcach, filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie i pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z parkingiem.

Obecnie trwa przebudowa m.in. ulic łączących drogi powiatowe w Busku-Zdroju, ul. Ożarowskiej w Sandomierzu, DW 728 Łopuszno – Małogoszcz, DW 767 (ul. Bohaterów Warszawy) relacji Pińczów – Busko-Zdrój, dróg gminnych w Jędrzejowie oraz drogi gminnej (ul. 11 Listopada) w Sandomierzu.

Niebawem spółka rozpocznie budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym al. IX Wieków Kielc i ul. Sandomierskiej, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej przy al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Źródłową w Kielcach.