c

17 dobrych praktyk CSR Skanska w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”

Press release 09.04.2019 10:00 CET

W tegorocznej edycji prestiżowej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazła się rekordowa liczba przykładów działań CSR – ponad 1,5 tysiąca. 17 z nich to przykłady dobrych praktyk spółek Skanska.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) to organizacja ekspercka, inicjator i partner kluczowych przedsięwzięć dla polskiego CSR. Działa od 18 lat i jest największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest wydawany cyklicznie od 2002 roku. Stanowi przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania CSR, podsumowuje też najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Skanska jest obecna w tym prestiżowym zestawieniu niezmiennie od lat, co potwierdza, że organizacja umiejętnie łączy biznesowe cele oraz kompetencje ze społeczną wrażliwością i odpowiedzialnością.

Przykłady dobrych praktyk Skanska wymienione w raporcie reprezentują 6 obszarów:

Ład organizacyjny

1) Kampania uświadamiająca na temat cyberbezpieczeństwa – przesłanie pracownikom Skanska w Polsce maila symulującego atak ze strony cyberprzestępców.

2) Szkolenia dla pracowników nadzoru – zapoznanie ich z systemem zarządzania firmy.


Praktyki z zakresu pracy

3) Dzień Bezpieczeństwa – promowanie bezpieczeństwa i zdrowia oraz poszerzenie świadomości pracowników Skanska w Polsce w zakresie wybranej tematyki BHP.

4) Odnowa terenu wokół stołecznej SP nr 339, przeprowadzona wspólnie z uczniami (m.in. 400 nowych roślin oraz budki dla owadów).

5) Warsztaty Fundacji Droga na temat stresu i uzależnień, prowadzone dla Skanska w Polsce podczas Tygodnia Bezpieczeństwa.


Środowisko

6) Nasadzenia drzew rekompensujące negatywne skutki oddziaływania floty samochodowej na środowisko. Wybór – we współpracy z firmą LeasePlan – pojazdów o niskiej emisji spalin.

7) Pszczele ule na trzech budynkach biurowych Skanska w Polsce (w Warszawie i w Katowicach).

8) Wprowadzenie do projektów Skanska w Polsce certyfikacji osiedli mieszkaniowych w BREEAM.

9) „Bambini Litera – dzieci piszą” – pierwsza na polskim rynku nieruchomości kampania społeczno-edukacyjna dla dzieci promująca proekologiczne zachowania.

10) Akcje podnoszące komfort życia mieszkańców osiedli (m.in. instalowanie czujników jakości powietrza czy systemów umożliwiających zdalne zarządzanie ogrzewaniem).

11) Wewnętrzny system certyfikacji umożliwiający ocenę, w jakim stopniu projekt jest przyjazny środowisku, tzw. Skanska Colour Palette – Paleta Kolorów Skanska.

12) Technologia zielonego betonu, który czynnie walczy z miejskim smogiem (we współpracy z firmą Górażdże Cement).

13) Proces pozwalający zbierać i analizować dane na temat śladu węglowego przedsiębiorstwa.


Uczciwe praktyki operacyjne

14) Kodeks dostawcy, który w prosty sposób prezentuje standardy, jakich Skanska w Polsce oczekuje od swoich podwykonawców, dostawców i kontrahentów.


Zagadnienia konsumenckie

15) Zniesienie barier architektonicznych w inwestycjach Skanska w Polsce – osiedle Holm House zyskało certyfikat dostępności „Obiekt bez barier”.


Zaangażowanie społecznie i rozwój społeczności lokalnej

16) Działania edukacyjne i informacyjne prowadzone przez blog Green Living – tematy związane ze zdrowym i aktywnym trybem życia, w zgodzie ze skandynawską filozofią lagom.

17) Kampania społeczno-edukacyjna „Bezpieczni w domu i mieszkaniu” w Warszawie – cykl spektakli propagujących wśród dzieci zasady BHP.

Publikacja dostępna jest w wersji online - zajrzyj tutaj. Więcej o FOB - tutaj.