c

Skanska wprowadza udoskonalone standardy bezpieczeństwa i przedstawia nowy koncept powierzchni biurowych

Press release 23.06.2020 13:00 CET

Skanska opracowała nowe zasady i przystosowała powierzchnie biurowe w regionie CEE tak, aby wesprzeć najemców swoich budynków w procesie powrotu do biur. Nowa oferta – „Care for Life Office Concept” – obejmuje rekomendacje i konsultacje związane z nowymi procedurami bezpieczeństwa i higieny, odpowiednim dostosowaniem technologii wykorzystywanych w budynkach Skanska oraz reorganizacją przestrzeni biurowych. Nowy koncept został wdrożony w budynkach spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z niezależ­nymi eksper­tami.

 

Skanska, Spark

Skanska jest liderem na rynku nierucho­mości biurowych w regionie CEE, działającym w dziesięciu miastach, na terenie czterech krajów: na Węgrzech, w Cze­chach, Rumunii i Polsce. W marcu 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, spółka wdrożyła specjalne środki ostrożności dla swoich pracowników oraz partnerów biznesowych, jak również na terenie realizowanych inwestycji, aby zapewnić im bezpieczeństwo i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Pozwoliło to na kontynuowanie prac, pomimo utrudnień związanych z COVID-19. Biurowce dewelopera są realizowane bez istotnych opóźnień. Jest to możliwe dzięki skutecznej współpracy pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą w ramach Grupy Skanska. 

Spółka biurowa Skanska była w stanie dostosować się do nowej rzeczywistości w tak krótkim czasie, głównie dzięki kulturze opartej o elastyczny czas pracy i wcześniej wdrożonych zasadach pracy z domu. Nie byłoby to możliwe bez wykorzystania nowoczesnych narzędzi, które w znacznym stopniu ułatwiają wirtualne spotkania i realizację codziennych zadań. Po blisko trzech miesiącach pracy zdalnej , do biur stopniowo wracają pracownicy dewelopera. Nowe wytyczne i zasady organizacji w miejscach pracy są prezentowane przy użyciu specjalnie zaprojektowanych komunikatów wizualnych, ułatwiających przestrzeganie polityki dystansu społecznego. Są to plakaty i oznaczenia podłogowe z zaleceniami właściwymi dla danej przestrzeni lub pomieszczenia, a także ogólnie obowiązującymi zasadami postępowania. Instrukcje zostały ujednolicone, a do ich produkcji użyto materiałów przyjaznych środowisku. 

– Globalny test, jakim była praca zdalna, zmienia się teraz w wyzwanie związane z powrotem do biur i uczeniem się nowej, łączonej formy codziennych obowiązków zawodowych – częściowo w biurze, częściowo z domu. Wymaga to określenia nowych zasad funkcjonowania, jak również odpowiedniej adaptacji naszych miejsc pracy, pozwalającej na kontynuowanie działalności. Bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników, klientów, partnerów oraz społeczności jest dla Skanska priorytetem i wpisuje się w jedną z kluczowych wartości spółki – Care for Life. Przestrzeń biurowa ma do odegrania trzy ważne role – integracyjną, kulturotwórczą i wspierającą budowanie zespołów. Stworzyliśmy nową ofertę, „Care for Life Office Concept”, bo jesteśmy przekonani, że biura nadal mogą te role pełnić, funkcjonując w „nowej normalności” – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Skanska wkłada wiele wysiłku w tworzenie nowych i dostosowanie istniejących już rozwiązań charakterystycznych dla swoich biur, wykorzystując wdrożenia związane z certyfikac­ją WELL i innowacyjne technologie, takie jak system Connected by Skanska, które pozwalają na bezdotykowe korzystanie z powierzchni biurowych.

Poza podjętymi dotychczas działaniami we własnych biurach, Skanska dzieli się ze swoimi klientami – w szczególności z tymi, którzy zdecydowali się powrócić do „nowej normalności” – wiedzą i nowymi standardami bezpieczeństwa. W związku z tym firma stworzyła „Care for Life Office Concept” – rozwiązanie, którego celem jest zaspokajanie aktualnych potrzeb użytkowników biur. Pomoże ono wskazać obszary, gdzie możliwe jest połączenie bezpieczeństwa, zrównoważonych rozwiązań, praw człowieka i odpowied­nich warunków. Pozwoli także na projektowanie nowoczesnych przestrzeni biurowych tak, by uwzględniały przyszłe zagrożenia związane z pandemią. Skanska dzieli się dobrymi praktykami oferując najemcom profesjonalne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, aktywnie reaguje na bieżące potrzeby oraz pomaga w dostosowaniu istniejących oraz planowanych przestrzeni do nowych wymogów. Współpraca pomię­dzy właścicielem, zarządcą budynku a najemcami ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpiecznego powrotu do biur. 

– Obecnie jeszcze więcej uwagi należy poświęcić kwestiom bezpieczeństwa, od jakości środowiska pracy, do kwestii dostępu do środków dezynfekcji. W najbliższych miesiącach swobodne poruszanie się po budynkach biurowych będzie ograniczone. Właśnie dlatego odpowiednio dostosowaliśmy własne biura i pomagamy to zrobić naszym najemcom. Doradzamy, jak adaptować się do nowej sytuacji, jak zorganizować pracę lub wyposażyć nowo oddawane do użytku lokale tak, by spełniały wymogi obowiązujących przepisów i uregulowań. Ściśle współpracujemy z architektami oraz epidemiologiem, by nasi klienci mogli korzystać z jak najlepiej przystosowanych przestrzeni – mówi Andrei Ivan, Sustainovation Director w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dodatkowe informacje dotyczące działań Skanska związanych z pandemią koronawirusa

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w budynkach biurowych Skanska

Skanska przykłada dużą wagę do jakości powietrza w każdym swoim budynku w regionie CEE 

 1. Budynki są wentylowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Wentylacja działa również w nocy i w weekendy, ale siła nawiewu jest wtedy mniejsza
 3. Centrale wentylacyjne zapewniają do 100% recyrkulacji świeżego powietrza
 4. Kontrolowany jest również poziom wilgotności w budynku

Rozwiązania bezdotykowe i Connected by Skanska

 1. W budynkach zainstalowano automatycznie otwierające i zamykające się drzwi oraz obrotowe bramki
 2. Windy można zamawiać za pomocą smartfona
 3. Zarządzanie budynkiem jest usprawnione dzięki czujnikom ruchu i obecności
 4. Aplikacje na smartfony umożliwiają elektroniczną rejestrację gości

Dezynfekcja przestrzeni biurowych

 1. Dezynfekowanie miejsc przeznaczonych do pracy oraz przestrzeni wspólnych jest standardem
 2. Za działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa odpowiada zespół zarządzający budynkiem
 3. W budynkach rozmieszczone są plansze z objaśnieniem obowiązujących zasad oraz odpowiednie oznaczenia podłogowe  

Bezdotykowa praca w budynkach biurowych Skanska

System Connected by Skanska (CbS) umożliwia korzystanie z budynków w sposób bezdotykowy i bezpieczny. Przykładowo, wszystkie osoby odwiedzające biuro Skanska w Warszawie – zarówno pracownicy, jak i goście – mogą wejść do budynku, korzystając ze smartfona lub kodu QR przesyłanego wraz z zaproszeniem na spotkanie. Po przejściu przez bezdotykowe bramki w lobby, winda przyjedzie automatycznie i zawiezie nas na właściwe piętro, bez potrzeby wciskania przycisku. Identyczne rozwiązanie wykorzystano w podziemnym parkingu zaprojektowanym zgodnie z koncepcją Activity Based Working, do którego można się dostać dzięki systemowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Connected by Skanska to najbardziej zintegrowany system operacyjny stworzony dla budynków biurowych. Ta otwarta platforma łączy inteligentne technologie, ale co ważniejsze, integruje również ludzi w miejscu pracy. Oprogramowanie zawiera aplikację mobilną dla użytkowników biur oraz portal dla najemców i administracji budynku.

Rozwiązanie, które wcześniej pełniło głównie rolę narzędzia do zarządzania przestrzenią, dziś świetnie sprawdza się również w administrowaniu przepływem pracowników oraz w procesie adaptacji sposobu, w jaki pracujemy, do „nowej normalności”. Będzie ono dalej dostosowywane i powszechnie wykorzystywane w inwes­tyc­jach Skanska w całym regionie w trakcie tego wyjątkowego czasu pandemii, ponieważ pozwala zaadaptować budynki biurowe do nowych wymogów sanitarnych w prosty i efektywny sposób.

Dobre praktyki zapewniające bezpieczeństwo w biurach a wymagania związane z pandemią 

Środki bezpieczeństwa to m.in. wyznaczone miejsca pracy i wydzielone strefy dla osób przebywających w biurze, ograniczenie liczby osób przebywających na powierzchniach wspólnych i w salach konferencyjnych, pomieszczenia przeznaczone wyłącznie na spotkania z klientami z zewnątrz oraz wdrażanie krajowych przepisów dotyczących środków ochrony osobistej. Stosowane są również rygorystyczne zasady czyszczenia powierzchni i higieny. W biurach dostępne są artykuły dezynfekujące. Wprowadzono także nową politykę czystego biurka. 

Pracownicy Skanska wracają do swych biur stopniowo, zgodnie z przygotowanym harmonogramem i przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności. W ramach przestrzegania zasad dystansu społecznego, tylko połowa pracowników może być w biurze tego samego dnia, a ich obecność jest zarządzana przy użyciu funkcji Shifts w usłudze Microsoft Teams. Wszystkie aktualne informacje przekazywane są za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, by wszyscy mieli do nich szybki i bezpośredni dostęp. Skanska uruchomiła także specjalną witrynę intranetową, która zapewnia pracownikom łatwy i stały wgląd do bieżących materiałów na temat najnowszych działań i aktualizacji obowiązujących wytycznych. 

Pobierz

Kontakty

Skontaktuj się z: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner