c

Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną w Polsce za rok 2011

Press release 24.04.2012 11:00 CET

Skanska jest ponownie najwyżej notowaną firmą budowlaną w zestawieniu najcenniejszych przedsiębiorstw dziennika „Rzeczpospolita”. Ranking ten, opracowany na podstawie danych za rok 2011, towarzyszy „Liście 500” największych firm w naszym kraju.

Skanska znalazła się na 39. miejscu zestawienia najcenniejszych przedsiębiorstw w roku 2011 – jesteśmy tym samym najwyżej notowaną firmą budowlaną. Wartość naszej firmy została szacunkowo wyceniona na 3,47 mld zł - 5,79 mld zł. Podstawą wyceny były trzy wskaźniki: sprzedaż za rok 2011, wartość księgowa i EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację).

Znaleźliśmy się także na krótkiej liście 25 firm, które osiągnęły największy wzrost zysku netto w porównaniu z rokiem 2010. Nasz wynik netto za 2011 rok wyniósł 402,6 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 191 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na „Liście 500” największych firm pod względem przychodów osiągniętych w 2011 r. zajmujemy 57. miejsce (64. pozycja rok temu).