c

Wyremontujemy Żółty Wiadukt w Gdańsku

Press release 10.08.2011 11:15 CET

Skanska rozpoczęła remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Jana z Kolna w Gdańsku. Wartość robót, których zakończenie planowane jest na kwiecień 2012 r., wynosi ponad 6,3 mln zł brutto.

Wybudowany ok. 1914 roku tzw. Żółty Wiadukt jest wpisany do rejestru zabytków. Ten nieużywany obecnie ze względu na zły stan techniczny obiekt po remoncie zmieni swoją funkcję i będzie przeznaczony głównie dla ruchu pieszego i rowerowego, wraz z możliwością ruchu samochodów do 3,5 tony, a także samochodów uprzywilejowanych. Jego remont został podzielony na dwa etapy: rozbiórkę pomostu wiaduktu (wraz z demontażem elementów stalowych i betonowych) oraz przebudowę wiaduktu.

Największym wyzwaniem będzie dla nas stężenie i podniesienie istniejących łukowych dźwigarów kratowych oraz rozbiórka, a później montaż nowej płyty pomostu – mówi Michał Drywa, Kierownik Robót. - Wszystkie te roboty będziemy wykonywać nad sześcioma czynnymi liniami kolejowymi, w tym linią Szybkiej Kolei Miejskiej. Ciekawym zadaniem będzie także remont przyczółków ceglanych.

Na dojazdach do obiektu zostaną wykonane ozdobne murki żelbetowe, do których przymocowane zostaną kamienne tablice z wykutym rokiem budowy i remontu oraz nazwą obiektu.

Zakres robót obejmować będzie: wykonanie nawierzchni, remont konstrukcji stalowej istniejących łuków stalowych, wymianę pomostu stalowego i remont istniejących przyczółków wraz z odtworzeniem okładziny ceglanej. Wykonamy też oświetlenie iluminacyjne, wjazd i zjazd dla rowerów, zieleń i kolektor deszczowy oraz usuniemy kolizje z istniejącym uzbrojeniem i kolizje energetyczne.

Inwestorem kontraktu jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.