c

Nowe tereny inwestycyjne w Skawinie już gotowe

Press release 27.03.2013 10:03 CET

Zakończyła się budowa Parku Technologicznego Skawińskiego Obszaru Gospodarczego. Nowe tereny dla inwestorów na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Skawina przygotowała Skanska. Inwestycja kosztowała 23,7 mln zł brutto (19,3 mln netto).

ZZO w Skawinie

Skawiński Obszar Gospodarczy-Park Technologiczny, który wybudowała Skanska, podnosi atrakcyjność inwestycyjną Skawiny i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w gminie. SOG położony jest na nieczynnym składowisku odpadów paleniskowych pochodzących z Elektrociepłowni „Skawina”, które eksploatowano w latach 1964-1975. Dla rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym miejscu niezbędne było doprowadzenie mediów do granicy Parku Technologicznego i pełne uzbrojenie terenu.

50 ha do uzbrojenia
Prace budowlane na terenie SOG polegały na przekształceniu ponad 50-hektarowej powierzchni zdegradowanego, poprzemysłowego obszaru w kompleksowo funkcjonującą strefę gospodarczą. Skanska zrealizowała inwestycję w formule „projektuj i buduj”, co oznacza, że najpierw wykonała projekt Strefy, a następnie przystąpiła do robót budowlanych i uzyskała decyzję o użytkowaniu SOG.
- Całość prac, łącznie z projektowaniem, budową oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, trwała ok. 29 miesięcy – mówi Dariusz Migała, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. - Założeniem projektu było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Skawiny poprzez rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, co nastąpiło dzięki budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, energetycznej, teleinformatycznej i infrastruktury drogowej.

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Jednocześnie z budową Parku Technologicznego na terenie SOG powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów, także w formule „projektuj i buduj”, którego inwestorem także jest UMiG Skawina. Instalację służącą unieszkodliwianiu wytworzonych odpadów zrealizowała za kwotę 5,1 mln zł brutto (4,2 mln netto) Skanska.
- Wybudowaliśmy ponad 200-metrowy magazyn odbioru surowców wtórnych oraz magazyn odpadów niebezpiecznych – mówi Dariusz Migała. -  Powstał też plac składowy dla odpadów wielkogabarytowych o powierzchni ponad 180 m kw., stanowisko do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD oraz miejsce do gromadzenia odpadów budowlanych.
W ramach ZZO powstał też dwukondygnacyjny budynek administracyjno–socjalny i garaże na sprzęt zakładowy. - ZZO umożliwi uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Skawina – tłumaczy Dariusz Migała. - Stworzy warunki do systemowego zagospodarowania odpadów i odbioru od mieszkańców odpadów problemowych, m.in.: wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów budowlanych i niebezpiecznych.

Skawina przyciąga inwestorów
Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego uczyni Skawinę jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Przyczyni się też do powstania nowych miejsc pracy na rynku lokalnym.
Pierwsze zakłady na terenie Parku Technologicznego SOG już powstają.
Na inwestycję tutaj zdecydowała się realizująca Park Technologiczny Skanska, która wybudowała na jednej z działek nowoczesną Wytwórnię Mas Bitumicznych.

Pobierz