c

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu nabiera nowych kształtów

Press release 13.01.2012 14:10 CET

Do końca zbliżają się prace związane z rewaloryzacją wzgórza i dziedzińca Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Trwa także remont pomieszczeń zamkowych. Wartość kontraktu, którego wykonawcą jest Skanska, wynosi 5,7 mln zł brutto. Inwestycja jest finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zamek Kazimierski w Przemyslu

W ramach kontraktu Skanska prowadzi remont i rewaloryzację zabudowań zamkowych i przebuduje wzgórze i dziedziniec zamkowy. Prace zakończymy w październiku 2012 roku. Inwestorem jest Gmina Miejska Przemyśl.

Modernizacja i remont

Odtworzyliśmy już murek terenowy, taras widokowy, wykonaliśmy także część alejek i dróg dojazdowych z kamienia łamanego – mówi Jacek Puszkarewicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Zrealizowaliśmy również drenaż przedpola zamkowego wraz z warstwami odwadniającymi. W chwili obecnej zaawansowanie robót na wzgórzu zamkowym wynosi około 80% i jest zgodne z założonym harmonogramem.

Aktualnie prowadzimy roboty rozbiórkowe oraz prace związane z wykonaniem instalacji wod-kan, c.o., instalacji wentylacyjnej i elektrycznej wewnątrz pomieszczeń zamku.

Skanska remontuje także zabudowania zamkowe. Prace obejmą rearanżację sali teatralnej polegającą na zmianie ukształtowania widowni i strefy proscenium. Na ścianach i suficie zamontujemy ekrany akustyczne. Wnętrze sali teatru mieszczącego się w Zamku Kazimierzowskim, jak również pomieszczenia foyer i kuluary, otrzymają nowy wystrój. Odtworzymy także boczne balkony na sali teatralnej, a na widowni zamontujemy fotele i wykonamy nowe podłogi. Prace modernizacyjne obejmą też zaplecze aktorskie, salę konferencyjną w baszcie południowo – wschodniej oraz salę ekspozycyjną w podziemiach baszty. 

Największym wyzwaniem dla naszych pracowników stanowi fakt, że kontrakt realizujemy na terenie zabytkowego obiektu – mówi Jacek Puszkarewicz. – Wszystkie prace na zamku są prowadzone zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, nadzoru archeologicznego i naszego Inwestora.

Doświadczony zespół w akcji

Projekt realizuje zespół Menadżera Projektu Piotra Kozłowicza, a funkcję Kierownika Budowy pełni Jacek Puszkarewicz, posiadający wieloletnie doświadczenie w modernizacji obiektów zabytkowych.

Jacek Puszkarewicz nadzorował przeprowadzone przez Skanska remonty i renowacje wejścia głównego Filharmonii Rzeszowskiej, Dworu Starościńskiego w Leżajsku (nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2007” w kategorii obiektów zabytkowych) i Szklarni – Storczykarni w zespole zabytkowych obiektów Muzeum – Zamku w Łańcucie. Zespół pod jego kierownictwem przebudował także dwa inne obiekty należące do zespołu Muzeum – Zamku w Łańcucie: Maneż, w którym powstało  Podkarpackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz budynek Kasyna Urzędniczego, który obecnie jest siedzibą Muzeum Historii Miasta Łańcuta i Regionu. W 2009 roku Jacek Puszkarewicz otrzymał srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najsłynniejszy zabytek Przemyśla

Zamek Kazimierzowski należy do najbardziej znanych zabytków Przemyśla. Jest położony na Wzgórzu Zamkowym otoczonym ze wszystkich stron stromymi zboczami. Jego początki datują się na pierwszą połowę XIV wieku, gdy na wzgórzu wzniesiono murowany zamek w stylu gotyckim, później wielokrotnie przebudowywany. Okresowo przebywało na nim wielu królów polskich, a jednym z ostatnich starostów przemyskich był Stanisław August Poniatowski. Park miejski otaczający Zamek został założony w 1842 roku. Od 1884 roku w Zamku mieści się Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”, będące najstarszym teatrem amatorskim w Polsce.

Firma w regionie

Jako wykonawca Skanska jest obecna na terenie Podkarpacia od wielu lat. W chwili obecnej w podrzeszowskiej Jasionce dobiega końca budowa terminalu pasażerskiego i trwają prace związane z budową wieży kontroli ruchu lotniczego oraz rozbudową oświetlenia nawigacyjnego. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego budujemy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny. W Pustkowie k/ Dębicy budujemy kompleks rekreacyjno – turystyczny z krytą pływalnią, a w Lesku - krytą pływalnię. Prowadzimy również remont drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającą przez Tarnobrzeg. W Sanoku rozpoczynamy realizację wielopoziomowego parkingu w centrum miasta.

Największym projektem zrealizowanym przez naszą firmę na Podkarpaciu była przebudowa drogi krajowej nr 4 między Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy także obwodnice Stalowej Woli, Pilzna, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa. W Rajskiem przebudowaliśmy most nad Sanem. W Przemyślu i Stalowej Woli zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, a w gminie Baranów Sandomierski oraz w Zagórzu zrealizowaliśmy oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną.
W Tarnobrzegu zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową oraz odbudowaliśmy je po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. W Trześni k/Tarnobrzega zabezpieczyliśmy wał rzeki Trześniówki, a w Sandomierzu wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w prawobrzeżnej części miasta. W Dębicy nasza firma zrealizowała kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz rozbudowała obiekt hali basenów i lodowiska. W Tarnowie na oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy instalację suszenia i czasowego składowania osadów.

Dla Politechniki Rzeszowskiej zrealizowaliśmy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne oraz halę sportową. Ponadto w Rzeszowie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Krośnie, Głogowie Małopolskim i Kolbuszowej wybudowaliśmy kryte pływalnie, a w Nowej Sarzynie kompleks sportowy z krytą pływalnią. Dla portu lotniczego w Jasionce wykonaliśmy płytę postojową oraz stanowisko do odladzania samolotów.