Skanska w Polsce
c

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu nabiera nowych kształtów

Press release 13.01.2012 14:10 CET

Do końca zbliżają się prace związane z rewaloryzacją wzgórza i dziedzińca Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Trwa także remont pomieszczeń zamkowych. Wartość kontraktu, którego wykonawcą jest Skanska, wynosi 5,7 mln zł brutto. Inwestycja jest finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zamek Kazimierski w Przemyslu

W ramach kontraktu Skanska prowadzi remont i rewaloryzację zabudowań zamkowych i przebuduje wzgórze i dziedziniec zamkowy. Prace zakończymy w październiku 2012 roku. Inwestorem jest Gmina Miejska Przemyśl.

Modernizacja i remont

Odtworzyliśmy już murek terenowy, taras widokowy, wykonaliśmy także część alejek i dróg dojazdowych z kamienia łamanego – mówi Jacek Puszkarewicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Zrealizowaliśmy również drenaż przedpola zamkowego wraz z warstwami odwadniającymi. W chwili obecnej zaawansowanie robót na wzgórzu zamkowym wynosi około 80% i jest zgodne z założonym harmonogramem.

Aktualnie prowadzimy roboty rozbiórkowe oraz prace związane z wykonaniem instalacji wod-kan, c.o., instalacji wentylacyjnej i elektrycznej wewnątrz pomieszczeń zamku.

Skanska remontuje także zabudowania zamkowe. Prace obejmą rearanżację sali teatralnej polegającą na zmianie ukształtowania widowni i strefy proscenium. Na ścianach i suficie zamontujemy ekrany akustyczne. Wnętrze sali teatru mieszczącego się w Zamku Kazimierzowskim, jak również pomieszczenia foyer i kuluary, otrzymają nowy wystrój. Odtworzymy także boczne balkony na sali teatralnej, a na widowni zamontujemy fotele i wykonamy nowe podłogi. Prace modernizacyjne obejmą też zaplecze aktorskie, salę konferencyjną w baszcie południowo – wschodniej oraz salę ekspozycyjną w podziemiach baszty. 

Największym wyzwaniem dla naszych pracowników stanowi fakt, że kontrakt realizujemy na terenie zabytkowego obiektu – mówi Jacek Puszkarewicz. – Wszystkie prace na zamku są prowadzone zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, nadzoru archeologicznego i naszego Inwestora.

Doświadczony zespół w akcji

Projekt realizuje zespół Menadżera Projektu Piotra Kozłowicza, a funkcję Kierownika Budowy pełni Jacek Puszkarewicz, posiadający wieloletnie doświadczenie w modernizacji obiektów zabytkowych.

Jacek Puszkarewicz nadzorował przeprowadzone przez Skanska remonty i renowacje wejścia głównego Filharmonii Rzeszowskiej, Dworu Starościńskiego w Leżajsku (nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2007” w kategorii obiektów zabytkowych) i Szklarni – Storczykarni w zespole zabytkowych obiektów Muzeum – Zamku w Łańcucie. Zespół pod jego kierownictwem przebudował także dwa inne obiekty należące do zespołu Muzeum – Zamku w Łańcucie: Maneż, w którym powstało  Podkarpackie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz budynek Kasyna Urzędniczego, który obecnie jest siedzibą Muzeum Historii Miasta Łańcuta i Regionu. W 2009 roku Jacek Puszkarewicz otrzymał srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najsłynniejszy zabytek Przemyśla

Zamek Kazimierzowski nale��y do najbardziej znanych zabytków Przemyśla. Jest położony na Wzgórzu Zamkowym otoczonym ze wszystkich stron stromymi zboczami. Jego początki datują się na pierwszą połowę XIV wieku, gdy na wzgórzu wzniesiono murowany zamek w stylu gotyckim, później wielokrotnie przebudowywany. Okresowo przebywało na nim wielu królów polskich, a jednym z ostatnich starostów przemyskich był Stanisław August Poniatowski. Park miejski otaczający Zamek został założony w 1842 roku. Od 1884 roku w Zamku mieści się Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”, będące najstarszym teatrem amatorskim w Polsce.

Firma w regionie

Jako wykonawca Skanska jest obecna na terenie Podkarpacia od wielu lat. W chwili obecnej w podrzeszowskiej Jasionce dobiega końca budowa terminalu pasażerskiego i trwają prace związane z budową wieży kontroli ruchu lotniczego oraz rozbudową oświetlenia nawigacyjnego. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego budujemy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny. W Pustkowie k/ Dębicy budujemy kompleks rekreacyjno – turystyczny z krytą pływalnią, a w Lesku - krytą pływalnię. Prowadzimy również remont drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającą przez Tarnobrzeg. W Sanoku rozpoczynamy realizację wielopoziomowego parkingu w centrum miasta.

Największym projektem zrealizowanym przez naszą firmę na Podkarpaciu była przebudowa drogi krajowej nr 4 między Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy także obwodnice Stalowej Woli, Pilzna, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa. W Rajskiem przebudowaliśmy most nad Sanem. W Przemyślu i Stalowej Woli zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, a w gminie Baranów Sandomierski oraz w Zagórzu zrealizowaliśmy oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną.
W Tarnobrzegu zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową oraz odbudowaliśmy je po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. W Trześni k/Tarnobrzega zabezpieczyliśmy wał rzeki Trześniówki, a w Sandomierzu wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w prawobrzeżnej części miasta. W Dębicy nasza firma zrealizowała kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz rozbudowała obiekt hali basenów i lodowiska. W Tarnowie na oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy instalację suszenia i czasowego składowania osadów.

Dla Politechniki Rzeszowskiej zrealizowaliśmy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne oraz halę sportową. Ponadto w Rzeszowie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Krośnie, Głogowie Małopolskim i Kolbuszowej wybudowaliśmy kryte pływalnie, a w Nowej Sarzynie kompleks sportowy z krytą pływalnią. Dla portu lotniczego w Jasionce wykonaliśmy płytę postojową oraz stanowisko do odladzania samolotów.