c

Tunel połączy Ząbki

Press release 05.10.2012 11:30 CET

Pod torami kolejowymi w podwarszawskich Ząbkach powstanie ponad 200-metrowy tunel drogowo-pieszy. Projekt o wartości blisko 30 mln netto zrealizuje w ciągu 26 miesięcy Skanska. Inwestorem jest Miasto Ząbki.

podpisanie umowy

Obecnie Ząbki podzielone są na dwie części: północną i południową. Pomiędzy nimi przebiega dwutorowa linia kolejowa z przystankiem osobowym i niestrzeżonym przejazdem. Nowo budowany tunel zapewni bezkolizyjny przejazd pod torami i usprawni komunikację w mieście.

- Tunel przyniesie wiele korzyści mieszkańcom podwarszawskich Ząbek - mówi Robert Wójcik, Menadżer Projektu, Skanska. - Kierowcy, piesi i rowerzyści zyskają bezpieczny przejazd, który skróci znacznie czas przejazdu z jednej części miasta do drugiej. Dodatkowo w tunelu zamontujemy windy, które ułatwią osobom niepełnosprawnym dostęp do peronów.

Tunel i drogi

W ramach inwestycji Skanska wybuduje tunel drogowo-pieszy i przebuduje kilka ulic w mieście. Ponad 200-metrowy tunel powstanie tuż pod dwutorową linią kolejową i zapewni bezkolizyjny przejazd pod torami. Oprócz budowy jezdni tunelu o szerokości 10 metrów Skanska wykona również ciągi piesze wraz z wydzieloną częścią na ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne oraz oświetlenie tunelu.

- Tunel będzie realizowany w dwóch etapach. Pozwoli to na utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego - mówi Piotr Stasyk, Kierownik Budowy Skanska. – Podczas każdego z etapów realizacji czynny będzie jeden tor kolejowy.

Najpierw powstaną ściany tunelu. Będą one wykonywane w technologii ścian szczelinowych.  Ściany takie wykonuje się poprzez głębienie szczeliny w gruncie za pomocą tzw. głębiarki, w które następnie wbudowywane jest zbrojenie i beton.

W drugim etapie część tunelu w obrębie torów kolejowych będzie realizowana metodą podstropową. Polega ona na zabetonowaniu w pierwszej kolejności stropu na gruncie i wykonaniu na nim warstw wykończeniowych. W tym przypadku są to warstwy torowiska kolejowego.

- W późniejszym etapie przeprowadzone będą roboty ziemne pod istniejącym już stropem i zabetonowana zostanie płyta denna oraz strop pośredni tunelu - stąd nazwa metoda podstropowa. Pozostała część tunelu będzie realizowana metodą odkrywkową, co oznacza, że między ścianami będzie wykonany w pierwszej kolejności wykop, a następnie żelbetowe płyty denne i strop tunelu -  dodaje Piotr Stasyk.

W czasie budowy tunelu Skanska przebuduje cały system odwodnienia, sieci gazowe, wodociągowe, sanitarne, sieci niskiego i średniego napięcia,
a także sieci trakcyjne i teletechniczne wraz z wymianą urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk).

Przy tego rodzaju inwestycji bardzo ważna jest odpowiednia organizacja robót – mówi Robert Wójcik. - Dużym wyzwaniem będzie wykonywanie prac równoległych, czyli przełożenie ogromnej ilości infrastruktury podziemnej, która koliduje z konstrukcją tunelu.

Nie tylko tunel

Równolegle z budową tunelu będą realizowane prace drogowe związane z przebudową ulic Orlej, Wojska Polskiego i Leszczyckiego o łącznej długości ok. 1,5 km. Przebudowa ulic polegać będzie na budowie jezdni, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, a także budowie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów oraz zjazdów indywidualnych. Na jednej z ulic Skanska wybuduje nowe rondo o średnicy zewnętrznej 30 metrów i szerokości pasa ruchu 5,5 metra. Przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne, system odwodnienia, a także linie niskiego i średniego napięcia, a także sieci teletechniczne i gazowa.

Skanska w regionie

To już kolejna inwestycja realizowana przez Skanska na terenie Ząbek. W zeszłym roku zbudowaliśmy ulicę Wolności, a w roku 2009 oddaliśmy do użytku ulicę Ks. Zycha. Obecnie realizujemy budowę kanalizacji sanitarnej
w sąsiadujących z Ząbkami Markach.

To także kolejna inwestycja drogowa zrealizowana przez Skanska na terenie województwa mazowieckiego. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę obwodnicy Serocka, w marcu bieżącego roku II etap Trasy Mostu Marii Curie-Skłodowskiej, a obecnie remontujemy drogę wojewódzką nr 637. Na terenie Mazowsza budujemy także obiekty kubaturowe m.in.: biurowce Green Corner i Atrium, a także Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie.