c

16 km nowych dróg dla rowerzystów w ramach Kaszubskiej Marszruty

Press release 05.09.2012 08:00 CET

W Brusach na terenie Borów Tucholskich powstaną trasy rowerowe i infrastruktura turystyczna. Wykonawcą kontraktu o wartości 4,9 mln zł netto jest Skanska. 16-kilometrową trasę będzie można w całości pokonać już w styczniu 2014 r.

Projekt pod nazwą „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta” przewiduje budowę na terenie gminy Brusy 16 km trasy rowerowej i ciągów pieszo-jezdnych o utwardzonej nawierzchni.

Inwestycja podzielona jest na dwa zadania. Jeszcze w tym roku Skanska wybuduje trasę rowerową na odcinku Brusy – Jaglie – Czyczkowy – Wielkie Chełmy do skrzyżowania: Laska – Czernica, o długości ok. 7,8 km. Realizacja pozostałego odcinka trasy rowerowej z Brus do Męcikała, o dł. 8,1 km przewidziana jest na przyszły rok.

Skanska wykona również trzy kładki pieszo-rowerowe, przebuduje przejazd kolejowy i zjazd z drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Męcikał. Wyremontowany zostanie także odcinek nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 i zmodernizowana sieć kanalizacji deszczowej.

Trasa wzbogacona będzie o dwa punkty odpoczynkowe z wiatą dla rowerzystów i stojakiem rowerowym.

- Bory Tucholskie to znakomite tereny na przejażdżki rowerowe – mówi Tomasz Fałkowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Jestem pewien, że wybudowane przez nas ścieżki będą cieszyły się dużym powodzeniem nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale i turystów. W ramach całego programu powstanie kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych.

Kaszubska Marszruta to program, którego celem jest wykorzystanie walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na terenie województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego oraz podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej.

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.