c

Skanska przygotuje teren pod Bocheńską Stefę Aktywności Gospodarczej

Press release 23.10.2012 14:00 CET

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Bochnia Skanska wyposaży teren Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w niezbędną infrastrukturę techniczną. Koszt inwestycji to 12,7 mln zł netto.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że Skanska na podstawie opracowania koncepcyjnego wykona projekt budowlany i wykonawczy, uzyska  pozwolenie na budowę, a następnie wykona prace budowlane polegające na wyposażeniu Strefy w infrastrukturę techniczną.

Budowę infrastruktury Strefy Skanska wykona do końca września 2014 roku, po czym do połowy listopada 2014 uzyska pozwolenie na jej użytkowanie. 

Uzbrojenie Strefy

Na firmy, które zdecydują się zainwestować w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, będą czekały uzbrojone działki. Skanska wykona wyposażanie blisko 60 hektarów Strefy w infrastrukturę techniczną.

- Działania rozpoczniemy od uzyskania stosownych uzgodnień i opracowania Projektu Budowlanego– mówi Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska. – Na jego podstawie uzyskamy pozwolenie na budowę i przystąpimy do prac budowlanych.

W ramach realizacji Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Skanska wybuduje niezbędne uzbrojenie terenu pod budowę dróg wewnętrznych, jak i przyszłych inwestycji. Zostaną wybudowane sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna i oświetlenie ulic, a następnie cały układ komunikacyjny wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

- Konieczne też będzie przełożenie części sieci, które obecnie kolidują z terenami inwestycyjnymi – mówi Witold Miśtak.

Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej podzielona będzie na 14 modułów, w tym moduły przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową.

Będą nowe miejsca pracy

Celem budowy Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest ściągnięcie do miasta inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców Bochni i okolic. - Tworząc w naszym mieście Strefę Aktywności Gospodarczej, kierowaliśmy się chęcią zapewnienia inwestorom terenu, który spełni ich najwyższe oczekiwania takie jak świetna lokalizacja, rozbudowana infrastruktura terenu, dostępność mediów, poważny i przyjazny administrator terenu oraz dostępne od zaraz działki pod inwestycje – mówi Stefan Kolawiński, Burmistrz Miasta Bochnia.

Przedsiębiorców do Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ma przyciągnąć m.in. jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego węzła komunikacyjnego autostrady A4.

Strefa w Bochni powstaje przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Uruchomienie strefy jest dofinansowane ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Doświadczenie Skanska

Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej to nie jedyny tego typu projekt wykonywany obecnie przez Skanska. Od października 2010 roku także
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” firma realizuje budowę Skawińskiego Obszaru Gospodarczego. Inwestycja jest warta ponad 19 mln zł netto.

Na terenie Małopolski Skanska od lat realizuje projekty z zakresu budownictwa drogowo-mostowego i ogólnego. Obecnie odbudowuje po powodzi most w Stryszawie k. Suchej Beskidzkiej oraz buduje obwodnicę Kęt. W ostatnim czasie Skanska zakończyła też budowę prawie 200-metrowego wiaduktu drogowego w Zembrzycach w powiecie suskim.

W sierpniu w Tarnowie Skanska zakończyła budowę największego ronda w mieście (na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Błonie). Firma jest też generalnym wykonawcą Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach k. Zakliczyna.