c

Skanska wykona ekologiczny budynek w Konstantynowie Łódzkim

Press release 26.09.2013 13:00 CET

Do końca lipca 2014 roku w Konstantynowie Łódzkim powstanie budynek pasywny Centrum Badań i Innowacji PRO – Akademia. Obiekt będzie jednym z pierwszych w Polsce nowoczesnych centrów badań nad rozwojem bioenergetyki. Koszt inwestycji, którą zrealizuje Skanska, to 2,6 mln zł netto.

Wizualizacja obiektu

Budynek pasywny to budynek, w którym w celu uzyskania komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń tylko nieznacznie wykorzystuje się instalację grzewczą i w niewielkim stopniu zużywa się ciepło pochodzące ze spalania paliw.

Budynek pasywny, który zrealizuje Skanska w Konstantynowie Łódzkim, będzie przeznaczony na siedzibę Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt został przygotowany przez zespół Koordynatora Klastra Bioenergii dla Regionu – Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia - mówi Adam Motyl, Menadżer Projektu, Skanska. Klaster Bioenergia dla Regionu jest otwartą inicjatywą kooperacyjną, skupiającą ponad czterdzieści przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu, działających w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Będzie to jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni prawie 500 m kw., wraz z wiatą o powierzchni ponad 85 m kw., z własnym zapleczem laboratoryjnym i technicznym. Będzie miejscem sprzyjającym transferowi wiedzy i technologii oraz podnoszeniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, działających w gałęziach przemysłu związanych z energią odnawialną - dodaje Adam Motyl.

Zlecone nam prace obejmują wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i częściowe wyposażenie budynku pasywnego wraz z zapleczem technicznym stanowiącym wiatę CTT OZE (Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii) - mówi Adam Motyl. – Jesteśmy także odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonamy też prace budowlane związane z podłączeniem do struktury budynku tunelu aerodynamicznego, który powstaje niezależnie - wylicza Adam Motyl.

Ekologiczny obiekt

W pasywnym budynku CTT OZE Skanska zamontuje systemy wykorzystujące energię odnawialną, czyli naturalne źródła ciepła i chłodu. Instalację grzewczą wspomagać będzie kocioł na pellety. Kocioł wytwarzać będzie wodę grzejną dla potrzeb zasilania nagrzewnicy wtórnej centrali wentylacyjnej,  zapewniającej ogrzewanie powietrzne pomieszczenia laboratorium badań nad  biogazem i pracowni chromatografii oraz wspomagać będzie instalację przygotowującą ciepłą wodę użytkową. Kocioł służyć będzie również celom badawczym.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków komfortu cieplnego i jakości (czystości) powietrza użytkownikom budynku zastosujemy systemy wykorzystujące energię odnawialną - dodaje Maciej Jarzębiak, Kierownik Budowy, Skanska. - Będzie to wymiennik gruntowy typu grunt-powietrze, pompa ciepła powietrze-powietrze w systemie produkcji energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania powietrznego oraz kolektory słoneczne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo budynek wyposażymy w zespół paneli hybrydowych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wytwarzania energii elektrycznej (fotowoltaika). Na dachu zamontujemy turbiny wiatrowe, które zostaną również wykorzystane do produkcji energii elektrycznej na potrzeby laboratoriów - dodaje Maciej Jarzębiak.

Budynek będzie służył także prowadzeniu badan naukowych we współpracy
z Politechniką Warszawską.

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia założone w 1996 roku jest pierwszą w Polsce profesjonalną organizacją pożytku publicznego o profilu naukowym, zrzeszającą nauczycieli akademickich i ekspertów społeczno-gospodarczych.

Kolejny ekologiczny budynek w województwie łódzkim

Jest to kolejny w Łódzkiem obiekt, w którym zastosowano wiele ekologicznych rozwiązań. W Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich ciepło do obiektu dostarczane jest przez system pomp ciepła. Na jego potrzeby Skanska wykonała 96 odwiertów na głębokość 110 metrów. Dodatkowo, na dachu zainstalowała 20 solarów służących do ogrzania wody na potrzeby obiektu. Wody opadowe gromadzone są w zbiorniku o pojemności 80 metrów sześc. i wykorzystywane do spłukiwania urządzeń sanitarnych.