c

Parking z zielonym dachem w centrum Sanoka

Press release 23.07.2012 07:00 CET

Trwają prace ziemne przy budowie wielopoziomowego parkingu na 98 samochodów w centrum Sanoka. Skanska zdemontowała kładkę dla pieszych prowadzącą do hali targowej przylegającej do placu budowy. Wartość kontraktu wynosi 5,2 mln zł netto. Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Zakres kontraktu obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego parkingu zwieńczonego żelbetowym stropodachem, na którym powstanie tzw. zielony dach pełniący funkcję rekreacyjną. Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie 1,2 tys. m kw., powierzchnia użytkowa 3 tys. m kw., a całkowita kubatura ponad 10 tys. m sześc. Na terenie parkingu wybudujemy także utwardzone chodniki o szerokości 1,5 m.

Zakres prac, jakie wykonamy w związku z realizacją tej inwestycji, obejmuje również budowę windy towarowo-osobowej obsługującej projektowany parking, a także przełożenie, likwidację i ułożenie nowych sieci uzbrojenia na terenie lokalizacji parkingu (tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci energetycznej). Ponadto, zostanie zmieniona lokalizacja istniejącej stacji transformatorowej.

Zamawiającym jest Gmina Miasto Sanok. Realizacja kontraktu potrwa do maja 2013 roku.

Kładka zdjęta, zabezpieczamy wykop

- Zakończyliśmy demontaż kładki dla pieszych, łączącej róg ul. Łaziennej i pl. Św. Michała z halą targową – mówi Mariusz Sander, Kierownik Robót, Skanska. - Aktualnie prowadzimy roboty ziemne oraz prace zabezpieczające ścianę wykopu przy budynku Miejskiego Domu Kultury. Rozpoczęliśmy także sprężanie pierwszego rzędu kotew obudowy berlińskiej stanowiącej zabezpieczenie ścian wykopu przy ul. Łaziennej.

- Berlinka to jeden z najpopularniejszych systemów obudowy głębokich wykopów. Jej zadaniem jest przeniesienie parcia gruntu otaczającego wykop. Ścianka berlińska składa się ze stalowych dwuteowników umieszczonych w gruncie oraz z opinki w postaci drewnianych bali wypełniających przestrzeń pomiędzy palami stalowymi. Drewnianą opinkę zakłada się sukcesywnie w miarę pogłębiania wykopu, które wykonuje się etapami w zależności od rodzaju i stanu gruntu. Jej nazwa pochodzi od miejsca pierwszego zastosowania - podczas budowy metra berlińskiego na początku XX wieku – dodaje Mariusz Sander.

W najbliższej przyszłości zajmiemy się obniżaniem terenu wykopu do drugiego rzędu kotew celem ich zamontowania i późniejszego sprężenia, co zakończy prace zabezpieczające ścianę wykopu.

Parking z zielonym dachem

Najciekawszym elementem wielopoziomowego garażu będzie tzw. zielony dach, na którym znajdą się średnie i niskie krzewy liściaste i iglaste oraz średniej wielkości drzewa liściaste. Zalety zielonego dachu to przede wszystkim obniżenie temperatury i wzrost wilgotności powietrza na jego powierzchni. Zasadzone tam drzewa będą ponadto pochłaniać pyły i gazy, produkować tlen i pochłaniać dwutlenek węgla oraz zatrzymywać wody opadowe.

Realizowany przez Skanska parking zwiększy atrakcyjność turystyczną Sanoka i będzie stanowił duże udogodnienie dla mieszkańców. Powstaje on w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego”.

Firma w regionie

Jako wykonawca Skanska jest obecna na terenie Podkarpacia od wielu lat. W chwili obecnej w podrzeszowskiej Jasionce trwają prace związane z budową wieży kontroli ruchu lotniczego oraz rozbudową oświetlenia nawigacyjnego. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego budujemy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny. W Pustkowie koło Dębicy budujemy także kompleks rekreacyjno – turystyczny z krytą pływalnią, a w Lesku - krytą pływalnię. Prowadzimy również remont drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającą przez Tarnobrzeg.

Największym projektem zrealizowanym przez naszą firmę na Podkarpaciu była przebudowa drogi krajowej nr 4 między Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy także obwodnice Stalowej Woli, Pilzna, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa. W Rajskiem przebudowaliśmy most nad Sanem. W Przemyślu i Stalowej Woli zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, a w gminie Baranów Sandomierski oraz w Zagórzu wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną.

W Tarnobrzegu zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową i odbudowaliśmy je po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. W Trześni k/Tarnobrzega zabezpieczyliśmy wał rzeki Trześniówki, a w Sandomierzu wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w prawobrzeżnej części miasta. W Dębicy wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz rozbudowaliśmy obiekt hali basenów i lodowiska. W Tarnowie na oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy instalację suszenia i czasowego składowania osadów.

Dla Politechniki Rzeszowskiej zrealizowaliśmy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne oraz halę sportową. Ponadto w Rzeszowie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Krośnie, Głogowie Małopolskim i Kolbuszowej wybudowaliśmy kryte pływalnie, a w Nowej Sarzynie kompleks sportowy z krytą pływalnią. Dla portu lotniczego w Jasionce wykonaliśmy terminal pasażerski, płytę postojową oraz stanowisko do odladzania samolotów.