c

Skanska zbuduje drogę za 469 mln zł

Press release 05.11.2009 00:00 CET

Skanska podpisała umowę na budowę drogi S-8 na odcinku od Oleśnicy do Sycowa. Wartość kontraktu wynosi ponad 468,6 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2012 roku.

Obwodnica Olesnicy

Spółka budowlana Skanska zrealizuje drogę szybkiego ruchu S-8 na odcinku Oleśnica –Syców. Klientem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość kontraktu to ponad 468,6 mln zł brutto. Termin zakończenia prac zaplanowano w maju 2012 roku, czyli 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres prac - Naszym zadaniem będzie budowa ponad 25 km drogi ekspresowej S-8 na odcinku od węzła „Cieśle” w okolicy Oleśnicy do węzła „Syców Wschód” oraz opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich robót — mówi Bogdan Rytwiński, Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo - Mostowego Skanska we Wrocławiu. - Zbudujemy 19,5 - kilometrowy odcinek drogi po nowym śladzie i dobudujemy drugą jezdnię obwodnicy Sycowa. Powstaną 3 węzły: „Szczodrów”, „Syców Zachód” i „Syców Wschód”, a węzeł „Cieśle” zostanie rozbudowany.

Na uzbrojonym terenie zbudujemy 4 miejsca obsługi podróżnych o charakterze wypoczynkowym (tzw. MOP). Wzniesiemy łącznie 18 wiaduktów, w tym 5 w ciągu drogi ekspresowej S-8, a 13 nad nią. Na całym odcinku wykonamy 12 przepustów stalowych dla zwierząt. Kontrakt obejmie także budowę i przebudowę uzbrojenia terenu oraz systemu odwodnienia: rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i urządzeń podczyszczających. Bezpiecznie - Ze względu na bezpieczeństwo kierowców droga będzie na całej długości ogrodzona i wyposażona w bariery ochronne - mówi Tomasz Dereń, Menedżer Projektu Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego Skanska we Wrocławiu. - Zainstalujemy również ekrany akustyczne o zróżnicowanej wysokości od 4 do 8 m, a węzły drogowe, MOP-y i przejazdy zostaną oświetlone. Z dorobkiem Skanska od wielu lat buduje we Wrocławiu drogi, mosty i obiekty kubaturowe. Przebudowaliśmy m.in. Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Jana Pawła II, Most Szczytnicki i ul. Lotniczą. Byliśmy wykonawcą Mostu Milenijnego, Parku Handlowego Bielany, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz kompleksu biurowego Grunwaldzki Center przy Placu Grunwaldzkim, w którym mają siedzibę wrocławskie oddziały Skanska. Obecnie realizujemy Północną Śródmiejską Obwodnicę Wrocławia, jej połączenie z lotniskiem oraz I odcinek Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8, tzw. wschodnią obwodnicę Wrocławia. Skanska wybudowała m.in. obwodnicę Oleśnicy, Żmigrodu, Zgorzelca i Bielawy.