c

Historia w stropie ukryta

Press release 16.11.2012 11:00 CET

Egzemplarze gazet z okresu dwudziestolecia międzywojennego odnaleźli pracownicy Skanska podczas prac prowadzonych w klasztorze Sióstr Urszulanek w Sieradzu.

znalezisko w klasztorze

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych na poddaszu wschodniego skrzydła klasztoru pracownicy Skanska odkryli w warstwach poszycia stropu i dachu dobrze zachowane fragmenty gazet z drugiej i czwartej dekady XX wieku.

– Gazety zostały wykorzystane do oddzielenia warstwy termoizolacji z trocin, układanej między krokwiami na deskach, od warstwy tynku trzcinowego – wyjaśnia Rafał Głaz, Kierownik Budowy, Skanska. – Jako warstwę oddzielającą wykorzystywano papier w postaci gazet, worków po wapnie i innych opakowań. Miały one zatrzymać luźno nasypane między elementy konstrukcji dachu trociny, tak aby nie wysypywały się szparami między deskami do czasu ułożenia tynku wapiennego na trzcinach zamocowanych do desek ślepego pułapu – opowiada.

Odnalezione periodyki zostaną przekazane Inwestorowi i zasilą zbiór klasztornych zabytków.

Kuryer Codzienny, Gazeta Poranna

Wśród odnalezionych gazet znajdują się m.in. egzemplarze Ilustrowanego Kuryera Codziennego, Gazety Porannej, Gońca i Echa z lat 1918-1936.

Ilustrowany Kuryer Codzienny był pierwszym dziennikiem wydawanym przez koncern prasowy o tej samej nazwie. Gazetę wydawano od 1910 roku i do wybuchu II wojny światowej była jedynym polskim tytułem dostępnym w ciągłej sprzedaży w 1827 miejscach w Europie. Wśród odnalezionych gazet znajduje się także Kuryer Literacko-Naukowy, który od 1924 roku funkcjonował jako samodzielny dodatek.

Gazetę Poranną wydawano w latach 1912-1929. Do roku 1928 stanowiła organ Narodowej Demokracji. W latach 1928-1928, po połączeniu z Gazetą Warszawską dziennik wydawano pod nazwą Gazeta Poranna Warszawska. W 1928 roku powrócono do pierwotnej nazwy i zerwano stosunki z Narodową Demokracją. Gazeta miała wówczas charakter prorządowy i popierała rząd Józefa Piłsudskiego. W 1929 roku wydawca podjął decyzję o likwidacji dziennika.

Stare miesza się z nowym

Statystykę przedwojennych gazet "psuje" nieco wydanie Przeglądu Sportowego, pochodzące z 5 marca 1974 roku. Można w nim znaleźć informację o XXIX Memoriale Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny, kolizji Andrzeja Bachledy z ratrakiem, a także o przygotowaniach naszej reprezentacji do mistrzostw świata w piłce nożnej i zaleceniach Kazimierza Górskiego dla kandydatów do reprezentacji.

Przebudowa klasztoru

Prowadzona przez Skanska przebudowa i remont klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu jest jednym z elementów zadania „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka Starówka historycznym dziedzictwem regionu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Zakres realizowanych przez Skanska prac obejmuje przebudowę i renowację furty klasztornej i krużganków. Piętro zachodniego skrzydła klasztoru, po przebudowie, zostanie zaadaptowane na salę muzealno-wystawową i multimedialną wraz zapleczem i przylegającymi pokojami gościnnymi.

- W skrzydle wschodnim odnowimy i częściowo odtworzymy drewnianą konstrukcję dachu, wzmocnimy ją, odtworzymy pokrycie dachowe, orynnowanie i okna – mówi Sylwester Lewandowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Ta część klasztoru zostanie zaadaptowana na pokoje gościnne z łazienkami.

W ramach prowadzonych prac zostaną również przebudowane dwie klatki schodowe, zamontowany podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione wszystkie instalacje w obiekcie.

Klasztor w Sieradzu

Historia klasztoru sięga czasów średniowiecznych. Został wybudowany w formie czworoboku. Na parterze mieściły się sale wspólne - zakrystia, kapitularz, refektarz, na górze - cele zakonne. Najstarsze skrzydła zachodnie i północne w wzniesiono w XIII i XV wieku, skrzydło wschodnie w XVI wieku, a skrzydło południowe w 1651 roku. W skrzydle wschodnim wmurowana jest kamienna kula, pamiątka po najeździe krzyżackim.

Budynki klasztorne są otynkowane. Poza czworobok klasztoru wysunięty jest stanowiący nieregularne przedłużenie skrzydła zachodniego dawny priorat, czyli siedziba przeora. Budynek ten powstał wcześniej niż kościół przyklasztorny. Pierwotną jego wielkość wyznaczają piwnice, które są jedynym zachowanym wczesnogotyckim wnętrzem w całym klasztorze. Obecny wygląd prioratu jest wynikiem dość zasadniczych zmian i przeróbek z lat 1777 i 1925 (część budynku rozbudowano).

W okresie międzywojennym i po wojnie mieściła się w budynku prioratu szkoła podstawowa. Obecnie w budynkach klasztornych znajduje się Dom Pomocy Społecznej i pomieszczenia mieszkalne dla sióstr oraz mała kaplica.

Skanska w regionie

Na terenie województwa łódzkiego Skanska od lat realizuje projekty z zakresu budownictwa kubaturowego oraz drogowo-mostowego. Obecnie realizujemy m.in. przebudowę zabytkowej elektrowni EC-1 Wschód w Łodzi oraz klasztoru Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Budujemy także nowoczesny biurowiec Green Horizon w Łodzi oraz budynek Filologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadzimy także prace związane z budową odcinka 9 drogi ekspresowej S8 oraz rozbudowujemy drogę wojewódzką nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński – Dęborzeczka wraz z budową nowego wiaduktu nad magistralą kolejową. Realizujemy także przebudowę kilku ulic w centrum Sieradza oraz budowę drogi rowerowej w Łodzi.