c

7,5 kilometrów autostrady A4 idzie do remontu

Press release 17.09.2013 00:00 CET

Do końca października niemal 7,5 km autostrady A4 między węzłami Prądy i Dąbrówka zyska nową nawierzchnię. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu zawarła umowę z firmą Skanska na remont fragmentu trasy. Wartość kontraktu wynosi ok. 5,9 mln zł netto.

Prace będą prowadzone na nitce w kierunku Katowic. Na odcinku węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka, na pełnej szerokości jezdni południowej i na samych węzłach, zostanie wymieniona warstwa ścieralna z masy SMA (mieszanka mineralno-asfaltowa).
- Na 5-centrymetrową warstwę zużyjemy niemal 15 tys. ton masy asfaltowej – mówi Tomasz Staruchowicz, Kierownik Budowy, Skanska. - Nowa nawierzchnia, w miejscach wymiany warstwy wiążącej, zostanie zabezpieczona przed spękaniami siatką z geokompozytów. Wcześniej jednak remontowany odcinek zostanie sfrezowany. Łącznie, z rozbiórek starej nawierzchni wywieziemy ponad 14 tys. ton gruzu. Zadanie obejmuje również wymianę dylatacji bitumicznych i wykonanie oznakowania grubowarstwowego.
Prace ruszają w drugiej połowie września. - Zważywszy na krótki termin realizacji - na wykonanie remontu mamy niecały miesiąc, w niektórych okresach będziemy pracować w systemie całodobowym – mówi Małgorzata Żarnowiecka – Halicka, Menadżer Projektu, Skanska. - Dołożymy wszelkich starań, by zminimalizować utrudnienia dla kierujących, dbając równocześnie o bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i osób realizujących prace.

Zmiany w organizacji ruchu
Na czas remontu, na ciągu głównym autostrady A4, pomiędzy węzłami Prądy
i Dąbrówka zostanie zamknięta jezdnia południowa. Ruch będzie się odbywał dwukierunkowo po jezdni północnej. Na węzłach i przy zwężeniach prace będą prowadzone pod ruchem.

Pierwszy w historii remont autostrady A4
- Będzie to pierwszy w historii opolskiego odcinka autostrady A4 tak poważny remont nawierzchni, gdyż wcześniej wykonywane były jedynie remonty cząstkowe. Odcinek objęty remontem wytypowano po wykonaniu specjalistycznych badań i oceny stanu nawierzchni na całym opolskim odcinku autostrady. Jest to fragment A4 użytkowany bez przerwy już od ponad 12 lat – mówi Michał Wandrasz, rzecznik prasowy opolskiego oddziału GDDKiA.

Skanska na Opolszczyźnie
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych, ogólnobudowlanych oraz inżynieryjnych. W Opolu wykonaliśmy zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki. Zrealizowana p rzez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią. Przeprowadziliśmy modernizację obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. W 2011 roku zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie oraz remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek. Obecnie na terenie województwa opolskiego budujemy kanalizację sanitarną w gminie Prószków, prowadzimy kompleksową poprawę ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego, modernizację stopnia wodnego w Chróścicach, a także modernizację torów kolejowych w Czarnowąsach. Od pół roku w Opolu trwa budowa węzła nad obwodnicą. W ramach inwestycji powstaje węzeł drogowy z dwoma rondami, wiaduktem nad obwodnicą północną, przejściami dla pieszych i rowerzystów oraz rondem na drodze wojewódzkiej nr 454. Całość będzie gotowa w lipcu przyszłego roku. W Opolu zbudujemy także Park Naukowo-Technologiczny.