c

Kolejne gospodarstwa w Żyrardowie będą mieć kanalizację

Press release 11.09.2012 10:00 CET

Skanska podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na budowę kolektora sanitarnego w Żyradowie (woj. mazowieckie). Projekt o wartości prawie 5,6 mln zł netto zostanie zrealizowany do końca czerwca 2014 r.

podpisanie umowy

Wzrost poziomu skanalizowania miasta, podwyższenie standardu życia mieszkańców, zwiększenie niezawodności zaopatrzenia w wodę pitną dobrej jakości, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem, a także poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków i jakości ścieków odprowadzonych do rzeki Pisi-Gągolin to główne założenia programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie”. Skanska rozpoczyna realizację II etapu tej inwestycji. 

W ramach umowy Skanska wykona ponad 2 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1,7 km kanalizacji tłocznej w ulicach: Łąkowej, Skrowaczewskiego, 1 Maja i Czystej oraz przez tereny oczyszczalni ścieków. W zakresie prac znajdzie się także wykonanie kompletnej tłoczni ścieków
o głębokości 9 metrów, przyłączy energetycznych zasilających tłocznię oraz systemu sterowania tłocznią ścieków wraz z włączeniem do istniejącej dyspozytorni.

- Zbudujemy także komorę żelbetową, której zadaniem będzie gromadzenie ścieków dopływających na oczyszczalnię - mówi Ireneusz Kierys, Menadżer Projektu, Skanska. - Wykonamy też wyposażenie, oświetlenie i włączenie do istniejącej przepompowni miejskiej.

Po zakończeniu prac hydroinżynieryjnych Skanska przystąpi do odtworzenia nawierzchni drogowych.

Rozpoczęcie prac

W pierwszej kolejności prace skoncentrujemy w ulicy Czystej, a następnie kolejno przejdziemy do przygotowania prac związanych z budową tłoczni ścieków - mówi Ireneusz Kierys. - Z uwagi na trwające roboty związane z budową obwodnicy Żyrardowa prace w ulicy 1 Maja rozpoczniemy na początku przyszłego roku.

Skanska w regionie

Obecnie na terenie gminy Wiskitki Skanska realizuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada i Guzów. W lipcu bieżącego roku firma zakończyła rewitalizację wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, w tym zabytkowej wilii „Radogoszcz”, parku i Stawów „Goliana”. W latach 90. Skanska wybudowała Zakład Produkcji Telewizorów w Żyrardowie dla Thomson Polkolor.