c

Postęp prac na ulicy Łagiwenickiej w Łodzi

Press release 11.05.2012 09:30 CET

Roboty związane z przebudową ul. Łagiewnickiej w Łodzi na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej postępują. W ramach kontraktu realizowanego dla Zarządu Dróg i Transportu przebudujemy również torowisko tramwajowe w ul. Dolnej.

1

Na czas remontu ulica Łagiewnicka została podzielona na część „wschodnią”, po której realizowany jest lokalny ruch dwukierunkowy oraz część „zachodnią”, gdzie trwają prace budowlane. Tu zakończyły się już roboty rozbiórkowe starej nawierzchni oraz torowiska. Do końca zbliżają się także prace związane z budową nowego wodociągu. Trwa jeszcze usuwanie kolizji energetycznych i teletechnicznych. Nasi drogowcy przygotowują się do budowy nowej nawierzchni i torowiska – na części przebudowywanego odcinka zostało już wykonane korytowanie. Rozpoczęto także prace związane montażem nowej sygnalizacji świetlnej – układnane są kable energetyczne.

Na ul. Dolnej przebudowywane torowisko znajduje się poza obrębem jezdni. Nasza firma zakończyła już prace rozbiórkowe, zostało wykonane korytowanie i założone odwodnienie. Na plac budowy dotarły już nowe podkłady betonowe i rozpoczęły się roboty związane z budową nowego torowiska.

Ulica Łagiewnicka stanowi jeden z kilku węzłów łączących północną część Łodzi z centrum. W ramach zleconych prac wykonamy rozbudowę układu drogowo-torowego, przebudowę zjazdów i chodników oraz odwodnienia jezdni i torów. W zakres robót wchodzi także przebudowa trakcji tramwajowej i oświetlenia wraz z zasilaniem, uzbrojenia oraz usunięcie ewentualnych kolizji telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Nasza firma zmodernizuje również wodociąg w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Inflanckiej oraz torowisko tramwajowe w ul. Dolnej. Zainstalujemy także sygnalizację na skrzyżowaniach z ul. Dolną oraz ul. Kowalską i Stefana. Wartość kontraktu wynosi ponad 21 mln zł netto.

Pobierz