c

Nowoczesny campus w Kielcach

Press release 19.10.2012 15:00 CET

Skanska zakończyła budowę Biblioteki Głównej oraz Centrum Języków Obcych dla Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Inwestycja trwała ponad dwa lata i kosztowała 36 mln zł netto. Do końca przyszłego roku budynki mają zostać wyposażone.

UJK Kielce

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Rozbudowa campusu uczelnianego oznacza przede wszystkim korzyści dla studentów. Rozrzucona do tej pory baza dydaktyczna została scalona na jednym obszarze. Innowacyjna infrastruktura umożliwi podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie wizerunku uczelni na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Zakres prac, jakie Skanska wykonała dla kieleckiej uczelni, obejmował budowę dwóch niezależnych budynków: Centrum Języków Obcych i Biblioteki Głównej, o łącznej powierzchni ponad 12 tys. m kw. Oba obiekty zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: są wyposażone w rampę podjazdową i windy z dostępem na każdą kondygnację. W ramach zagospodarowania terenu powstały drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz chodniki i parkingi. Prace objęły też nasadzenie zieleni i wykonanie oświetlenia wokół budynków.

Inwestycja, jaką zrealizowaliśmy dla UJK, oznacza dużą zmianę dla kieleckiego szkolnictwa wyższego – mówi Andrzej Sitarski, Menadżer Projektu, Skanska. - Pozwoli Uniwersytetowi dołączyć do grona uczelni o najnowocześniejszej bazie dydaktyczno-naukowej w Polsce. Systemy Data Center, sale do tłumaczeń symultanicznych to tylko niektóre elementy, w jakie wyposażone zostaną oba budynki.

Stan surowy w mgnieniu oka

Prace na budowie rozpoczęły się wiosną 2010 roku, a po niespełna pół roku budynki stały już w stanie surowym i większość prac toczyła się wewnątrz.

Dziś już tego nie pamiętamy, ale początki nie były najłatwiejsze - mówi Jacek Ożarowski, Kierownik Budowy, Skanska. – Natrafiliśmy na niekorzystny, kamienisty grunt. Pogoda również nie była dla nas łaskawa - ulewne deszcze przeplatały się z letnimi upałami. Przy takich warunkach najbardziej skomplikowana okazała się konstrukcja samej bryły  biblioteki ze względu na to, że była ona wylewana na mokro. To, że udało nam się tak szybko postawić stan surowy obu budynków, to z pewnością zasługa doświadczonego zespołu oraz dobrej organizacji pracy. 

Biblioteka Główna z Uniwersyteckim Centrum Danych

Z czterech kondygnacji budynku aż dwie zajmuje czytelnia główna. Jedno z pięter zostało przeznaczone na Uniwersyteckie Centrum Danych wyposażone w jedno z najnowocześniejszych w Polsce systemów Data Center. Podstawową funkcją biblioteki jest zapewnienie zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym dostępu do ogólnoświatowych baz danych.

Biblioteka ma służyć nie tylko kieleckim studentom, ale również użytkownikom z innych uczelni, miasta i regionu.

Biblioteka to bardzo ciekawa architektonicznie bryła – mówi Jacek Ożarowski. – Ma kształt zdeformowanego kwadratu. Plac wokół budynku zaprojektowany został w formie amfiteatru, a schody dodatkowo wzbogaciliśmy kompozycją skał uzyskanych z wykopu pod fundamenty, które „wtopiliśmy” w podłoże.

Centrum Języków Obcych również dla kadry

Budynek CJO o powierzchni ponad 5 tys. m kw. został wykonany na kształt litery L i składa się z dwóch połączonych łącznikiem części. W jednej z nich znajdują  się pomieszczenia administracyjne i techniczne, w drugiej pomieszczenia dydaktyczne: sale wykładowe, kilkanaście sal ćwiczeniowych, laboratoria językowe i pokoje dla kadry.

Budynek wyposażyliśmy w instalacje pod najwyższej klasy sprzęt audiowizualny – mówi Jacek Ożarowski. - Sale wykładowe posiadają  system zaciemniania umożliwiający wykorzystanie technik multimedialnych.

W jednej z sal zostanie zamontowany sprzęt pozwalający na tłumaczenia symultaniczne z bezprzewodowymi słuchawkami, trzema kabinami tłumaczy, systemem nagłośnienia oraz urządzeniami konferencyjnymi. We wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych znajdą się tablice interaktywne połączone z siecią strukturalną, a w laboratoriach językowych system elektroniczny do interaktywnej nauki języka.

Ze wszystkich udogodnień będą korzystać nie tylko studenci kierunków lingwistycznych - filologii angielskiej, germańskiej i rosyjskiej. Centrum będzie pełniło także funkcję studium języków obcych dla kształcenia praktycznego studentów wszystkich wydziałów uczelni. Pełny dostęp do CJO będą mieli również pracownicy uczelni, którzy będą mogli doskonalić tu swoje umiejętności językowe.

Budujemy dla szkolnictwa wyższego

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów dla polskich uczelni wyższych. Zrealizowaliśmy inwestycje dla Politechnik Poznańskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetów Łódzkiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybudowaliśmy także Bibliotekę Główną Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Biologii Molekularnej i Budynek Dydaktyczno-Naukowy Wydziału Chemii dla Uniwersytetu Łódzkiego i aulę Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Łodzi.

Obecność w regionie

W regionie świętokrzyskim od kilkunastu lat realizujemy prace z zakresu budownictwa kubaturowego, drogowego i hydroinżynieryjnego. Aktualnie w Kielcach rozbudowujemy Oddział Onkohematologii przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

W Ostrowcu Świętokrzyskim i Skarżysku - Kamiennej realizujemy prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków, a w Skarżysku Kościelnym budujemy kanalizację sanitarną. W kilku miejscowosciach regionu przy drogach krajowych prowadzimy prace polegające na budowie chodników.

W Rakowie rozpoczęliśmy budowę obwodnicy tego miasta. Na linii kolejowej nr 8 na odcinku Rożki - Jastrząb wykonujemy prace modernizacyjne w ramach budownictwa kolejowego.

Pobierz