c

Nowe ścieżki rowerowe w Gdańsku

Press release 24.04.2013 14:00 CET

Ruszają prace związane z budową ścieżek rowerowych w Gdańsku. Za kilka miesięcy rowerzyści będą mogli przejechać nowymi drogami wzdłuż ulicy Klinicznej, Marynarki Polskiej i al. Jana Pawła II. Na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska kontrakt, za łączną kwotę 2,2 mln zł netto, zrealizuje firma Skanska.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”.

Nowe ścieżki

2241 metrów - tyle wynosić będzie łączna długość nowo powstających gdańskich dróg rowerowych. Ścieżki o szerokości min. 2 metrów powstaną w dwóch lokalizacjach: wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul. Reja oraz wzdłuż al. Jana Pawła II na odcinku od al. Rzeczpospolitej do ul. Hynka w Gdańsku.

Inwestycja ma duże znaczenie dla rowerzystów poruszających się w Gdańsku. Dzięki nowej drodze szybciej dotrą z Zaspy do Wrzeszcza przemieszczając się wzdłuż al. Jana Pawła II.  W przypadku drugiego odcinka rowerzyści będą mieli możliwość bezpośredniego przejazdu z ul. Klinicznej
do ul. Reja.

Zakres prac

Skanska odpowiada za budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.

- Oprócz prac budowlanych wzdłuż dróg wyremontujemy kładkę nr II nad ulicą Kliniczną o łącznej długości 46 m – wyjaśnia Zbigniew Paszko, Kierownik Robót Mostowych, Skanska. – Przeprowadzimy również rozbiórkę 3 ścian oporowych znajdujących się przy obu jezdniach ul. Klinicznej, Na ich miejscu powstaną nowe żelbetowe ściany oporowe – dodaje Paszko.

- Prowadzone prace nie spowodują utrudnień w ruchu drogowym. W czasie realizacji kontraktu zapewnimy stałą przejezdność ruchu drogowego oraz drożność ciągów pieszych – wyjaśnia Michał Drywa, Menadżer Projektu, Skanska. - O ewentualnych zmianach w organizacji ruchu, będziemy informować na bieżąco - dodaje Drywa.

Skanska  w Gdańsku

Dotychczas Skanska wybudowała w Gdańsku 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 9,3 km - m.in.: ścieżki wzdłuż ul. Krasickiego i Wyzwolenia, od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej i przystani promowej, wzdłuż Wosia Budzysza i ul. Stryjewskeigo. W tym roku firma kończy również budowę ścieżki rowerowej wraz z estakadą wzdłuż ul. 3 Maja w Gdańsku.