Skanska w Polsce
c

Autostrada A1, Polska

Aspekt środowiskowy

 Autostrada A1 biegnie przez unikalny pod względem przyrodniczym obszar. Naszym celem było, aby trasa w jak najmniejszym stopniu ingerowała w środowisko.

Dwa odcinki Fazy 2 autostrady A1 znajdują się obszarach chronionych Natura 2000. Aby pozostać w zgodzie z wymogami ustalonymi przez UE w sprawie funkcjonowania tych obszarów, w ramach projektu sporządzono spis wszystkich rzadko spotykanych tam roślin i zwierząt oraz korytarzy lotu ptaków i migracji zwierząt.

Ponieważ niektóre odcinki autostrady biegną przez szlaki migracyjne zwierząt, przy budowie autostrady zainstalowaliśmy specjalne przejścia podziemne i przepusty dla jeleni, małych ssaków, płazów, gadów itp. Zainstalowaliśmy też wiele platform dla bocianów.

Podczas Fazy 1 projektu zasialiśmy ponad 127 hektarów trawy, zasadziliśmy 2.725 drzew liściastych, 837 iglastych, 32.615 krzewów liściastych oraz 248 roślin pnących. Pomoże to we “wtopieniu” autostrady w krajobraz oraz w ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

 Natura 2000

Celem programu Natura 2000 jest objęcie ochroną określonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, uważanych za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy). Do sieci Natura 2000 należy ponad 18.000 obszarów przyrodniczych, które zajmują obszar około 17,5% powierzchni dawnej 15-ki krajów członkowskich Unii Europejskiej (obszar porównywany do powierzchni Francji). Obszar ten jest obecnie powiększany o tereny nowych krajów członkowskich.

Na obszarach chronionych Natura 2000 zlokalizowane są dwa etapy Fazy 2 projektu A1.

Dane, które zebraliśmy, pozwoliły spełnić dyrektywy UE w ramach Natura 2000 i są ważnym dowodem naszych  starań o dobro lokalnej flory i fauny oraz konsultacji z miejscową ludnością. Przesadziliśmy również niektóre rośliny do ogrodów biologicznych czy instytutów naukowych. Nasze pro-aktywne stanowisko w zakresie ochrony środowiska naturalnego w fazie 1 przyczyniło sie o uzyskania odpowiednich pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia fazy 2.

Podczas budowy autostrady monitorowaliśmy nasz wpływ na środowisko naturalne oraz stosowaliśmy specjalne środki ostrożności przy instalacji i budowie na terenie lub w sąsiedztwie obszarów chronionych Natura 2000.

Czego szukasz?

Pasujące

loading