Skanska w Polsce
c

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 9

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek 9

Droga europejska E67

S8 stanowi fragment europejskiej trasy E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Cały polski odcinek E67 ma długość 785 km, a w jego skład wchodzą: droga S61 (do Ostrowi Mazowieckiej), DK8, A8 i S8 (do granicy z Republiką Czeską).

Dostosowanie DK8 do standardów drogi ekspresowej pozwoli na wyeliminowanie niebezpiecznych punktów oraz skrócenie czasu przejazdu. Docelowo, trasa S8 przebiegać będzie od Wrocławia do Białegostoku, łącząc aglomeracje wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką.

 

Droga ekspresowa S8

• klasa drogi: S

• prędkość projektowa: 100 km/h

• prędkość miarodajna: 110 km/h

• liczba jezdni: 2

• liczba pasów ruchu: 3 pasy ruchu (przed węzłem), 2 pasy ruchu (za węzłem)

 

Autostrada A1

• klasa drogi: A

• prędkość projektowa: 120 km/h

• prędkość miarodajna: 130 km/h

• liczba  jezdni: 2

• liczba pasów ruchu: 2

Czego szukasz?

Pasujące

loading