c

Ścieżki rowerowe w Łodzi

 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Konstantynowskiej i Zielonej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Konstantynowskiej i Zielonej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Konstantynowskiej i Zielonej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Konstantynowskiej i Zielonej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Inflanckiej, Zagajnikowej i Spornej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Inflanckiej, Zagajnikowej i Spornej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Inflanckiej, Zagajnikowej i Spornej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Inflanckiej, Zagajnikowej i Spornej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rojnej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rojnej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rojnej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rojnej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rojnej
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rojnej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rowerzystów, a także mając na uwadze potencjał kulturowy i przyrodniczy danego regionu oraz bezpieczeństwo cyklistów, w miastach powstają kolejne ścieżki rowerowe.

W Łodzi w latach 2014-2015 oddaliśmy do użytku łącznie blisko 8 km ścieżek rowerowych. Nowe trasy powstały m.in. wzdłuż ul. Konstantynowskiej, Zielonej, Rojnej, Inflanckiej, Zagajnikowej oraz Spornej. Aby umilić rowerzystom korzystanie z nowych ścieżek zadbaliśmy też o zieleń – wzdłuż wybranych tras posadziliśmy łącznie 141 drzew oraz 5323 krzewy.

Bezpieczne nawierzchnie
Łódzkie ścieżki wykonaliśmy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, która zapewnia równą nawierzchnię oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo rowerzystów. Dodatkowo w rejonie niektórych skrzyżowań zastosowaliśmy kolorową - kontrastującą z jezdnią - nawierzchnię, co również bardzo korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Ponadto wyraźnie oznaczyliśmy przebieg tras rowerowych przez skrzyżowania, co wzmaga uwagę kierowców oraz uspokaja ruch samochodowy, a tym samym podnosi komfort użytkowników ścieżki.

Jakość prac
Mieszanka użyta do realizacji łódzkich ścieżek wykonana została w jednej z naszych wytwórni mas bitumicznych - w Anielinie.

Dysponujemy własnymi nowoczesnymi wytwórniami, zlokalizowanymi w różnych regionach Polski, co pozwala nam na bieżąco kontrolować jakość mieszanek używanych na budowach. To ekologiczne obiekty - działają w oparciu o niezbędne pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza oraz wytwarzanie odpadów, przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska. W 2015 r. w całej Polsce wyprodukowaliśmy prawie 1 900 000 ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Taką ilością asfaltu można byłoby połączyć w linii prostej np. Gdańsk z Zakopanem.

Moda na zdrowie
Dzięki ścieżkom rowerowym coraz więcej osób uprawia sport oraz zmienia przyzwyczajenia komunikacyjne dbając tym samym o swoje zdrowie. Dla nas jako wykonawcy to ogromna satysfakcja budować nie tylko ścieżki rowerowe, ale przede wszystkim współtworzyć modę na zdrowie.

Czego szukasz?

Pasujące

loading