Skanska w Polsce
c

Miasteczko ruchu drogowego w Łękińsku

Inwestycja w liczbach

  • Powierzchnia Miasteczka Ruchu drogowego: 1 700 m kw.
  • Powierzchnia chodników: 230 m kw.
  • Powierzchnia ścieżek rowerowych: 836 m kw.
  • Powierzchnia zatok dla samochodów: 45 m kw.
  • Oznakowanie pionowe: 159 szt.
  • Oznakowanie poziome: 77 m kw.
  • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery segmentowe: 45 mb
  • Zieleń drogowa: 550 m kw
  • Elementy małej architektury: 1 gablota informacyjna, 11 koszy na śmieci, 19ławek ze stali nierdzewnej z drewnianym siedziskiem, 1 wiata przystankowa i 11 stojaków rowerowych
  • Ogrodzenie panelowe: 83 mb

Czego szukasz?

Pasujące

loading