c

Wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Jana z Kolna w Gdańsku

  • Żółty Wiadukt łączący ul. Jana z Kolna z al. Zwycięstwa w Gdańsku
  • Żółty Wiadukt łączący ul. Jana z Kolna z al. Zwycięstwa w Gdańsku
  • Żółty Wiadukt łączący ul. Jana z Kolna z al. Zwycięstwa w Gdańsku
  • Żółty Wiadukt łączący ul. Jana z Kolna z al. Zwycięstwa w Gdańsku
  • Żółty Wiadukt łączący ul. Jana z Kolna z al. Zwycięstwa w Gdańsku

Remont ponad 100-letniego wiaduktu został podzielony na dwa etapy: rozbiórkę pomostu wiaduktu (wraz z demontażem elementów stalowych i betonowych) oraz przebudowę samego wiaduktu.

W ramach przeprowadzonych przez nas prac została wymieniona nawierzchnia i stalowy pomost oraz wyremontowana konstrukcja stalowa łuków. Inwestycja objęła też wymianę stalowego pomostu, remont przyczółków wraz z odtworzeniem ceglanej okładziny, montaż oświetlenia iluminacyjnego, wykonanie wjazdu i zjazdu dla rowerów, przebudowę schodów, budowę kolektora deszczowego oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem i kolizji energetycznych.

Najważniejszym i jednocześnie najciekawszym etapem prac była wymiana starego stalowego pomostu na nowy. Ponieważ prace demontażu i montażu wykonywane były nad 5 zelektryfikowanymi liniami kolejowymi, najpierw należało wykonać osłony zabezpieczające ruch kolejowy. Następnie wykonano konstrukcje pomocnicze służące do podniesienia dźwigarów kratownicowych, założono ściągi tymczasowe i podniesiono konstrukcję na wysokość około 2 m. Ciężar podnoszonej konstrukcji szacowany na 320 t. Zamontowano ruszt z torem jezdnym umożliwiający wysuwanie płyty podczas demontażu i nasuwanie nowej konstrukcji. Kolejnym etapem było odcięcie konstrukcji łuków kratownicowych od płyty pomostu, którą następnie wysunięto poza przyczółek. Nową stalową płytę ortotropową z dwoma podłużnymi dźwigarami blachownicowymi scalono na placu montażowym i metodą nasuwania podłużnego umieszczono w docelowym położeniu. Całość została połączona z kratownicą. Następnie zdemontowano ruszt, opuszczono całą konstrukcję na zmodernizowanie przyczółki.

Czego szukasz?

Pasujące

loading