Skanska w Polsce
c

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej

Dodatkowe informacje

Ze względu na duży zakres prac kontrakt został podzielony na dwa etapy. Etap I, podzielony jeszcze dodatkowo na dwa zadania, dotyczy odcinka Nysy Kłodzkiej od km 14,280 do 13,370 i obejmuje budowę jazu klapowego oraz udrożnienie i przebudowę koryta rzeki, międzywala i wałów przeciwpowodziowych. Etap II jest natomiast podzielony na trzy zadania i obejmie udrożnienie pozostałych odcinków rzeki oraz ulgi powodziowej. 

Dzięki realizowanej przez Skanska inwestycji mieszkańcy Lewina i okolic zyskają nie tylko ochronę przeciwpowodziową, ale i ścieżki spacerowe na koronach wału. Uregulowane koryto rzeczne umożliwi uprawianie turystyki wodnej. Z nadmiaru ziemi pochodzącej z wykopów zostanie utworzone wzgórze rekreacyjno-widokowe, które po zagospodarowaniu stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczynkowym ze stokiem saneczkowo-rowerowym i trasami do uprawiania kolarstwa górskiego.

Projekt w liczbach

  • 4,4 km - długość koryta Nysy Kłodzkiej do przebudowania
  • 10 - tyle razy zwiększy się przepływ wody w korycie rzeki
  • 800m3/s - przepływ wody po przebudowie

Czego szukasz?

Pasujące

loading