c

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Krakowskiej w Rzeszowie

Realizacja projektu

Realizacja projektu

Prace projektowe nad nowym obiektem mostowym w stolicy Podkarpacia rozpoczęły się w styczniu 2010 roku i trwały 4 miesiące. Do robót budowlanych przystąpiliśmy w maju, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Nowy wiadukt ma 18 m długości i 38 m szerokości, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz chodniki i ścieżki rowerowe po obu stronach.
W ramach projektu na skrzyżownaiu ulic: Kotuli i Zbyszewskigo zrealizowaliśmymy rondo o średnicy 35 m. Poza ulicami: Kotuli i Ofiar Katynia prace budowlane prowadziliśmy na fragmentach sąsiednich ulic: Zbyszewskiego i Mikołajczyka. Łączna długość zmodernizowanych ulic wyniosła ponad 300 m. Wykonaliśmy także oświetlenie uliczne oraz oznakowanie pionowe i poziome jezdni. W trzech miejscach: wzdłuż nowego łącznika (od strony budynków szeregowych na ul. Lewakowskiego), na łuku ul. Kotuli oraz wzdłuż ul. Krakowskiej (od strony osiedla Krakowska Południe) ustawiliśmy nowe ekrany akustyczne, minimalizujące hałas. Przebudowaliśmy również sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Projekt w liczbach

• długość wiaduktu: 18 m
• szerokość wiaduktu: 38 m
• ilość grodzic stalowych: 2 tys. m2
• długość grodzic stalowych: 18 m
• wykopy: 20 tys. m3
• nawierzchnie: 9 tys. m3

Czego szukasz?

Pasujące

loading