Skanska w Polsce
c

Budowa północnej obwodnicy Lublińca w ciągu drogi krajowej nr 46

Realizacja projektu

Północna obwodnica Lublińca to połączenie drogowe, które przejęło ruch tranzytowy relacji Opole – Częstochowa, odciążając tym samym centrum miasta.
Powstała droga klasy GP 1/2 – główna przyspieszona - o długości 5,62 km z dwoma pasami ruchu, dwa węzły drogowe oraz siedem obiektów mostowych.
Najbardziej spektakularną częścią inwestycji jest estakada zlokalizowana na węźle w miejscowości Lubecko. Siedmioprzęsłowy obiekt o długości ponad 280 m zapewnia bezkolizyjny wjazd na północną obwodnicę Lublińca z kierunku Opola i Bytomia.
Wzdłuż obwodnicy oraz na łącznicach węzłów ustawiliśmy 4 km ekranów
akustycznych. W systemie odwodnienia korpusu drogowego zastosowaliśmy szczelne rowy odwadniające oraz zastawki uniemożliwiające przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.

Północna obwodnica Lublińca to połączenie drogowe które przejęło ruch tranzytowy relacji Opole – Częstochowa. Obwodnica poprawiła warunki życia mieszkańców Lublińca i zwiększyła bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Obwodnica umożliwia bezkolizyjny, szybki i bezpieczny przejazd. Ruch samochodowy omija teraz centrum miasta, co wpływa na spadek poziomu hałasu i emisji spalin w Lublincu. Montaż ekranów akustycznych pozwolił na zmniejszenie natężenia dobiegającego z drogi hałasu.

Projekt w liczbach

  • droga klasy GP 1/2 – droga główna przyspieszona
  • dwa węzły drogowe
  • 6 obiektów mostowych
  • 1 estakada

 

Czego szukasz?

Pasujące

loading