Skanska w Polsce
c

Remont drogi krajowej nr 9 na odcinku Widełka - Głogów Małopolski

Realizacja projektu

Przebudowę tej ruchliwej trasy wykonaliśmy w technologii recyklingu na zimno, pozwalającej na oszczędności finansowe i czasowe. Zastosowanie takiej technologia umożliwiło nam na prowadzenie robót bez konieczności zamykania drogi dla ruchu, pozwoliło zredukować zużycie surowców, obniżyć koszty dowozu nowych materiałów oraz co bardzo istotne - było przyjazne dla środowiska naturalnego.
Dzięki wykonanym pracom nawierzchnia drogi została wzmocniona do obciążenia 115 kN/oś. Jezdnia została poszerzona do szerokości 7 m. W ramach kontraktu wyremontowaliśmy rowy odwadniające, przepusty, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji i pól, chodniki, miejsca parkingowe i jezdnie manewrowe oraz miejsce do ważenia pojazdów ciężarowych. Zamontowaliśmy także bariery energochłonne przy przepustach i przebudowaliśmy trzy skrzyżowania z drogami powiatowymi.
Ważnym celem podczas realizacji tego kontraktu było dla nas zminimalizowanie utrudnień jakich prowadzone prace mogły przysporzyć kierowcom. Udało nam się sprostać temu wyzwaniu dzięki zastosowaniu technologii recyklingu na zimno oraz nowoczesnego sprzętu drogowego, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej i dbałości o prawidłowe oznakowanie robót.

Czego szukasz?

Pasujące

loading