Skanska w Polsce
c

Remont drogi krajowej nr 9 na odcinku Tarnowska Wola - Nowa Dęba

Realizacja projektu

Zakres zrealizowanych przez naszą firmę prac obejmował budowę ronda, przebudowę oświetlenia, wycinkę drzew oraz wykonanie projektu oznakowania i organizacji ruchu. Przebudowaliśmy również chodniki i przejścia dla pieszych w obrębie ronda oraz zatoki autobusowe, wykonaliśmy przepusty, odtworzyliśmy rowy odwadniające, umocniliśmy pobocza kruszywem łamanym, wyremontowaliśmy zjazdy do posesji i pól, zamontowaliśmy bariery energochłonne i ustawiliśmy znaki drogowe. Wykonanie oznakowania poziomego, wraz z punktowymi elementami odblaskowymi, dodatkowo zwiększyło bezpieczeństwo podróżujących, zwłaszcza w złych warunkach pogodowych i w porze nocnej. Dużym wyzwaniem było dla nas zminimalizowanie utrudnień w ruchu związanych z prowadzonymi pracami. Utrudnienia te udało się ograniczyć dzięki wykorzystaniu technologii recyklingu na zimno, zastosowaniu nowoczesnego sprzętu drogowego, wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej i dbałości o prawidłowe oznakowanie robót.

 

Projekt w liczbach:

  • średnica zewnętrzna ronda 40 m
  • średnica wyspy środkowej ronda 27 m
  • szerokość jezdni ronda 4,5 m
  • wyspy kierunkowe trójkątne - długość 15 m, maksymalna szerokość 4 m
  • 2 pasy ruchu
  • szerokość jezdni 7 – 9 m
  • szerokość poboczy do 1 m

Czego szukasz?

Pasujące

loading