Skanska w Polsce
c

Obwodnica Grodźca Śląskiego

Realizacja projektu

W ramach projektu wybudowaliśmy 7 obiektów inżynierskich, 3 dojazdy do wiaduktów w ciągu dróg powiatowych, 3 przepusty pod drogą ekspresową S-1 oraz odcinek drogi powiatowej o długości 960 m. Wykonaliśmy także pionowe i poziome oznakowanie drogi, ustawiliśmy ekrany akustyczne oraz stalowe bariery ochronne. Przebudowa infrastruktury objęła sieci: energetyczną, wodociągową, gazową i odwodnienia.
Roboty mostowe objęły budowę 3 mostów autostradowych, wiaduktu autostradowego oraz 3 wiaduktów drogowych (w tym jeden stalowy). Najdłuższy z wybudowanych przez Skanska obiektów mostowych to 230-metrowy, dwujezdniowy most autostradowy nad potokiem Łańskim – opierający się na 40- i 50-metrowych podporach. Wybudowaliśmy go stosując technologię wysuwania polegającą na wybudowaniu za przyczółkiem tzw. wytwórni. W niej powstawały poszczególne sekcje płyty mostu, które następnie - przy pomocy siłowników hydraulicznych – były wysuwane w stronę podpór pośrednich. Ponieważ długość przęseł jest większa od długości sekcji, do sekcji nr 1 płyty mocuje się tzw. awanbeck pozwalający oprzeć się powstającej płycie mostu na podporach pośrednich po każdej operacji nasuwu. Każdą z płyt mostu podzielono na 11 sekcji o długościach 14, 14,5 i 25 m. Aby sprostać takim wymaganiom zastosowano awanbeck o długości 30 m i wykonano wytwórnię długości 27 m. Deskowanie płyty złożono w dwóch taktach: pierwszy - płyta dolna wraz ze ścianami skrzynki mostu, drugi – płyta dolna.
Elementem, który umożliwił szybkie i płynne zaszalowanie i rozszalowanie stropu skrzynki płyty mostu, była konsola szufladowa. Jej zastosowanie pozwoliło na wysuwanie i wsuwanie deskowania tak jak szuflady w komodzie (stąd nazwa).

Projekt w liczbach

Roboty drogowe:

 • wykopy 379359m3
 • nasypy: 246 966m3
 • nawierzchnie: 210 472m2

  Obiekty mostowe:
  • 3 wiadukty drogowe o długościach: 45, 48 i 72 m
  • 1 wiadukt autostradowy o długości 104 m
  • 3 mosty autostradowe o długościach: 94, 112 oraz 230 m.

Czego szukasz?

Pasujące

loading