c

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Dodatkowe informacje

W ramach kontraktu Skanska wyposażyła obiekty kompostowni i sortowni w linie technologiczne. W budynku sortowni jest to linia sortownicza składająca się m.in. z przenośników taśmowych, kabiny wstępnego sortowania, sita, kabiny głównej, stacji balastu, separatora i licznych kontenerów do odbioru przesortowanego materiału. W budynku kompostowni wykonano posadzkę z kanałami, które mają służyć do napowietrzania i odprowadzania odcieku z nawadnianego materiału do kompostowania.

Projekt w liczbach

  • hala sortowni odpadów: 1386,28 m kw.
  • kompostownia pryzmowa, w tym: wiata kompostowania i dojrzewania kompostu : 3480 m kw.
  • wiata wstępnego demontażu sprzętu AGD i TV i odpadów wielkogabarytowych: 162,11 m kw.
  • warsztat naprawczy: 239,0 m kw.
  • plac do składowania odpadów budowlanych: 3600 m kw.
  • kwatera do składowania azbestu: 0,25 ha
  • kwatera do składowania odpadów komunalnych: 2,59 ha z rowem opaskowym

Czego szukasz?

Pasujące

loading