Skanska w Polsce
c

Rozbudowa alei Rejtana w Rzeszowie

Dodatkowe informacje

Rozbudowana aleja Rejtana będzie przenosić ruch o obciążeniu 100 kN/oś i spełniać będzie wymagania drogi klasy „G” (głównej). Zmiana geometrii ulicy polegała na poszerzeniu odcinków istniejącej jezdni oraz dobudowaniu po stronie zachodniej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m. Na zatokach autobusowych Skanska wymieniła konstrukcję jezdni na nową. Krawężniki zostały obniżone na szerokości przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

Czego szukasz?

Pasujące

loading