Skanska w Polsce
c

Rozbudowa DW nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta

Przebudowa DW nr 513

MCE
Podczas realizacji projektu Skanka zastosowała mieszankę MCE. Rozwinięcie skrótu oznacza mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną wykorzystywaną w procesie głębokiego recyklingu na zimno materiałów pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni, uzupełnionych o nowe kruszywo, emulsję asfaltową, cement i wodę. Po zagęszczeniu ciężkim walcem wibracyjnym materiał tworzy gotową warstwę konstrukcji drogowej (np. wyrównawczą lub podbudowę). Dzięki temu potencjalny odpad tworzy po obróbce nowy, trwały materiał budowlany.

Czego szukasz?

Pasujące

loading